Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

COVID

Прикачени документи

ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО
ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ В КЛАСНИТЕ СТАИ И УЧЕБНИТЕ КАБИНЕТИТЕ
ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН и ПЛУВНИЯ БАСЕЙН ( ФВС )
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА
ПРАВИЛА ЗА ОБЕДНО И МЕЖДИННО ХРАНЕНЕ
ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗДРАВНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРИ УЧЕНИК
АЛГОРИТЪМ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
ПРОТОКОЛ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ С УСТАНОВЕН ПО-ВИСОК РИСК ОТ COVID-19
ПРАВИЛА ЗА УЧИТЕЛСКА СТАЯ
Алгоритъм за дезинфекция на критични точки на територията на СУ „Никола Войводов“ гр. Враца в условията на епидемично разпространение на COVID-19
Наръчник за поведение на ученика в училище по време на COVID-19
Наръчник за поведение на родителя в условията на COVID-19
ПРАВИЛА УЧИТЕЛИ
Декларация - ковид 19
Правила за работа и обучение в електронна среда