Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Архив

Прикачени документи

График час за консултиране на родители и документация.
График ФУЧ.
График седм.р-ние учители ГЦОУД.
График родителски срещи.
График контролни и класни работи.
График консултации ученици.
График дежурство учители.
График дежурство учители ГЦОУД
Организация на учебния ден в СУ"Никола Войводов" - Враца
Седмично разписание за първи срок на учебната 2018/2019 година
Правилник за дейността на училището за учебната 2018 2019 год
Годишен план на дейността на училището.
Превенция за ранно напускане  на училище.
Самостоятелна форма на обучение
Индивидуална форма на обучение
Училищен учебен план 1-3 клас
Училищен учебен план 5-7 клас
Училищен учебен план 8-9 клас
Училищна програма за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици
Стратегия на училището
График за провеждане на анкетно проучване -Зависимости и енергийни напитки от ПИЦ Враца
График за провеждане на САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2019
График за КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ
Консултация с ученици по самоподготовка в ГЦОУД
Дежурен учител на ГЦОУД
Графика за обучение по БДП и ЗН
График за родителски срещи II срок
График провеждане за консултиране на ученици в начален етап
График по класове - Логопедичен кабинет
График консултация ресурсен учител - Калинка Стоянова
График Консултация по учебни предмети
График за часовете по ФУЧ
График за провеждане часове по ФВС -начален етап
График за провеждане на родителски срещи
График за провеждане на консултиране на родители в начален етап
График за консултиране на родители V - XII
График дежурство V - XII
График ГЦОУД -V - VІІ
График за провеждане на самостоятелна форма - септември 2019 2020