Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Във връзка с епидемиологичната обстановка и създалото се извънредно положение в страната,учениците преминаха към електронно обучение.

Отчита се изключителна бърза организация на учители,ученици и родители към преминаване в режим на дистанционно обучение с цел учебният процес да не бъде прекъснат.Трудностите от социален характер-финансови затруднения,липса на ел.техника бяха бързо решени и учениците бяха снабдени с таблети и включен интернет към тях.Представяме малка част от протичащото обучение в електронна среда.