Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Непедагогически персонал

Димитринка Иванова Александрова  - главен счетоводител 
Румяна Станчева Драганечка  - технически секретар
Жасмина Силвестрова Георгиева  - домакин
Красимир Дамянов Георгиев  - спасител механик
Петър Шибилов Михайлов  - портиер
Дафина Николова Петкова  - портиер
Ивайла Богданова Цветкова  - хигиенист
Максимка Ценова Петрова  - хигиенист
Снежана Костадинова Методиева   - хигиенист
Фидана Мирчева Георгиева   - хигиенист
Ягода Кирилова Миткова   - хигиенист
Христина Димитрова Христова   - хигиенист
Галина Любомирова Станева   - хигиенист
Светла Миткова Михайлова   - хигиенист
Нели Иванова Крумова - хигиенист
   
Катя Борисова Истатиева - медицинско лице, фелдшер