Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Педагогически персонал

 

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Анелия Цветанова Илиева  - старши учител, начален етап на образование
Виолета Младенова Георгиева   - старши учител, начален етап на образование
Наташа Христова Въльовска  - старши учител, начален етап на образование
Цветанка Михайлова Петкова  - старши учител, начален етап на образование
Дафина Николова Саравска  - старши учител, начален етап на образование
Вероника Петрова Спасова  - старши учител, начален етап на образование
Илонка Кирилова Савова  - старши учител, начален етап на образование
Маргарита Иванова Димитрова  - старши учител, начален етап на образование
Галя Веселинова Илиева  - старши учител, начален етап на образование
   
Цветелина Иванова Николова  - старши учител, начален етап на образование
Павлина Илиева Тодорова-Каменова  - старши учител, начален етап на образование
Даниела Тодорова Лилова  - старши учител, начален етап на образование
Йордан Борисов Иванов  - старши учител, начален етап на образование
Здравка Тинчева Георгиева  - старши учител, начален етап на образование
Петя Филипова Спасова  - старши учител, начален етап на образование
Янита Димитрова Раденкова-Цоновска  - старши учител, начален етап на образование
   
Евгений Стефанов Карталов  - старши учител, начален етап на образование
Милена Цветанова Дамянова  - главен учител, чужд език в начален етап на образование
Илиана Цветанова Ценова  - старши учител, чужд език в начален етап на образование
Емилия Йорданова Христова  - старши учител, начален етап на образование
Веселина Христова Ганчева  - старши учител, начален етап на образование
Ралица Детелинова Христова  - учител, начален етап на образование
Габриела Сашева Йорданова  - учител, начален етап на образование
Светлана Томова Трифонова  - старши учител, начален етап на образование
Катя Минчева Тошева  - старши учител, начален етап на образование
Петър Тихомиров Кирилов  - учител, начален етап на образование
Антоанета Венциславова Бумбовска  - старши учител, начален етап на образование
Елеонора Андреева Дончева  - старши учител, начален етап на образование
Нина Димитрова Илиева  - старши учител, начален етап на образование
Георги Тихомиров Иванов  - учител, начален етап на образование
Мирослав Михайлов Пойчев - старши учител, начален етап на образование
Снежана Димитрова Йорданова  - старши учител, начален етап на образование
Иван Кирилов Христов  - старши учител, начален етап на образование
 Мариела Върбанова Митова  -старши учител, начален етап на образование

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Надя Димитрова Белева  - старши учител по български език и литература
Галина Любенова Димитрова  - старши учител по български език и литература
Петя Лазарова Николова  - старши учител по български език и литература
Цветелина Иванова Харалампиева  - старши учител по български език и литература
Стела Михайлова Стойчева  - учител по български език и литература
Виктория Огнянова Николова   - учител по български език и литература 
Надя Станимирова Василева  - учител по български език и литература 
Натали Валериева Джикова

- учител по български език и литература,
  история и цивилизация;

Емилия Тодорова Тошева  - учител по български език и литература,
  история и цивилизация; 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Албена Георгиева Топашка  - старши учител по английски език
Красимира Славова Костадинова  - старши учител по английски език
Марио Красимиров Коцев  - учител по английски език
   

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

Ирина Стоименова Тринкова  - старши учител по математика
Красимир Ангелов Кунов  - старши учител по математика
Анета Ангелова Бранкова-Иванова  - старши учител по математика
Рени Филипова Георгиева  - старши учител по математика и информационни технологии
Петя Христова Миронова  - старши учител по информационни технологии
Даринка Стефанова Андонова-Костадинова  - главен учител по физика и информационни технологии
Стоянка Апостолова Петрова  - старши учител по информационни технологии и технологии и предприемачество
Анета Нинова Христова   - старши учител по математика и физика

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ"

Росица Вълкова Каменова  - старши учител по история и цивилизация
Луиза Христова Тозлушка  - старши учител по история и цивилизация
Иванка Кирилова Анастасова  - старши учител по история и цивилизация
Галина Атанасова Ганева-Костадинова  - главен учител по география и икономика
   

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

Младен Христов Петков  - старши учител по биология и здравно образование
Катина Асенова Лалкова  - старши учител по човекът и природата
Ирен Николаева Иванова  - старши учител по химия и опазване на околната среда 
   

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Емил Лъчезаров Димитров  - старши учител по музика
Цветелина Костадинова Иванова  - старши учител по музика
Валентин Георгиев Леков  - старши учител по изобразително изкуство
   

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"

Георги Илиев Георгиев  - старши учител по физическо възпитание и спорт
Симеон Калинов Къчовски  - учител по физическо възпитание и спорт
   

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Пепа Милчова Фердинандова  - педагогически съветник 
Илияна Цветанова Милушева  - логопед
Калинка Цветанова Стоянова  - ресурсен учител
Виктория Недкова Митова  - ръководител направление ИКТ