Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Заместник-директори

Красимира Иванова Кюрчева

Заместник-директор учебна дейност

 

Анелия Дамаскинова Николова

Заместник-директор учебна дейност - начален етап

 

Кръстина Петкова Пурева

Заместник-директор административно-стопанска дейност