Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

ГРАФИК за раздаване на учебниците

На вниманието на учениците от V, VI и VII класове!
Учебниците ще се раздават на 14 септември 2018г. /петък/ като се спазва следния график:

Vа клас - от 8.30 до 9.00 часа
Vб клас - на 13 септември 2018г. от 9.00 до 9.30 часа
Vв клас - от 9.30 до 10.00 часа
Vг клас - ще получат учебниците си на първия учебен ден 17.09.2018г.
VIа клас - от 10.30 до 11.00 часа
VIб клас - от 11.00 до 11.30 часа
VIв клас - от 11.30 до 12.00 часа
VIг клас - от 12.00 до 12.30 часа
VIIа клас - от 9.00 до 9.30 часа
VIIб клас - от 9.30 до 10.00 часа
VIIв клас - от 10.00 до 10.30 часа
VIIг клас - от 10.30 до 11.00 часа

Сборен пункт за всички ученици е фоайето на I етаж на училището.
Справка при класните ръководители.

От ръководството