Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Националната инициатива - Лесовъд за един ден

Днес ученици от  СУ „Никола Войводов“  се включиха в националната инициатива „Лесовъд за един ден“, с която те станаха съпричастни на идеята, че горите се нуждаят от специално отношение и грижа. Дейностите, в които те участваха, бяха и просветителски, и игрови, и трудови. Лесовъдите, служителите от горската система и учителите, се опитаха да внушат, че общуването с великодушната природа е радост, познания и отговорност.

Чрез забавни игри учениците от  VI Г и  VIII А клас стимулираха знанията и емоциите. Те асоциираха гората с думи като „спокойствие“, „чист въздух“, „звуци“, „ нещо суперяко“ … Накрая те засадиха чинари и лирово дърво в двора на училището, които бяха предоставени от ДГС Берковица.

Така, с всеотдайното участие на официални лица, лесовъди и служители на Дирекция на Природен парк „Врачански балкан“, Държавно Северозападно предприятие, Държавно горско стопанство Враца и Държавно горско стопанство Мездра, младите хора имаха възможност да се запознаят и с една нова за тях професия. И да научат, че да си лесничей се иска ум, сърце и воля!

 

Националната инициатива - Лесовъд за един ден - Изображение 1Националната инициатива - Лесовъд за един ден - Изображение 2Националната инициатива - Лесовъд за един ден - Изображение 3Националната инициатива - Лесовъд за един ден - Изображение 4Националната инициатива - Лесовъд за един ден - Изображение 5Националната инициатива - Лесовъд за един ден - Изображение 6