Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУ "НИКОЛА ВОЙВОДОВ" НА 16.04.2018 г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУ "НИКОЛА ВОЙВОДОВ" НА 16.04.2018 г.

 

от Сашко Крумов Вълков - председател на ОС
на СУ „Никола Войводов” – гр. Враца

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

На 16.04.2018г., от 12:30 часа в учителската стая на училището ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на Бюджет за първо тримесечие на 2018г.