Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Обществен съвет

 
   

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “НИКОЛА ВОЙВОДОВ” - ГРАД ВРАЦА

* Враца , ж.к “Дъбника”     (  092 62 14 68

 

 

ПОКАНА

 

от

Снежанка Каменова -  директор на СУ „Никола Войводов” – гр. Враца

Относно:  Провеждане на  онлайн Общо събрание  на СУ „Никола Войводов” – гр. Враца

 

            УважаемИ  г-н ВЪЛКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ И ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

         Каня Ви на Общо събрание на  СУ „Никола Войводов” – гр. Враца, което ще се състои на 23.10.2020г. / петък/ от 14:00 часа в онлайн среда при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на изпълнението на Бюджета за трето тримесечие на 2020г.
  2. Становище от обществения съвет за отчета по изпълнение на бюджета по дейности.

 

 С  уважение,

/Снежанка Каменова/

Директор – Средно  училище „Никола  Войводов” – гр. Враца

Прикачени документи

Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Заповед на директора за поименен състав на редовните и резервни членове на Обществения съвет към училището
Отчет за дейността ОС 2017/2018
Покана ОС-15.01.2018.
Протокол №3 15.01.2018
Покана ОС 19.03.2018
Протокол №4 19.03.2018
Покана и протокол №5 16.04.2018
Покана и протокол №6 11.07.2018
Покана и протокол №7 13.09.2018
Покана и протокол №8 23.01.2019
Покана и Протоколи и №8 и 9 22.01.2019
Обяснителна записка от главен счетов. 22.01.2019
Покана и протокол №10 26.03.2019
Покана 18.04.2019
Протокол №11 16.04.2019 и Становище
Покана и протокол №12 1.07.2019
Покана ОС 15.07.2019
Протокол 13 и Становище 15.07.2019
Покана и протокол №14 12.09.2019
Покана, Протокол №15 14.10.2019 и Становище
Покана 21.11.2019
Протокол №1 на ОС мандат 2019 2022
Протокол №2 за конституиране на нов ОС 2019 2022
Отчет дейността на ОС 2019
Покана и протокол №3 22.01.2020
Покана, Протокол № 4 29.03.2020 и Становище
Покана и Протокол № 5 14.05.2020 ; Становище
Покана и Протокол №6 21.07.2020; Становище
Покана и Протокол №7 10.09.2020
Покана и протокол №8 14.09.2020
Покана, Протокол №1 22.10.2020; Становище
Протокол №2 20.11.2020