Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Обществен съвет

ПОКАНА

 

от Снежанка Каменова – директор на Средно училище «Никола Войводов» - гр.Враца

Относно: провеждане на Общо събрание  чрез електронно гласуване на 15.05.2020г., от 13:30ч. до 16,00 часа

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  И ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ,

 

На 15.05.2020 г. /петък/ от 13,30 часа ще се проведе Общо събрание в групата „Учители в СУ „Никола Войводов“ – Враца“, чрез електронно анкетно гласуване от 13.30 ч. до 16.00 часа при следния дневен ред:

 

  1. Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 г. – докладва Димитринка Александрова-Гл.Счетоводител
  2. Разисквания по отчета.
  3. Становище на ОС относно изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 г.
  4. Приемане чрез електронно анкетно гласуване.

 

 С уважение,

Снежанка Каменова

Директор - СУ «Никола Войводов» - гр.Враца