Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Прием в осми клас

На вниманието на бъдещите осмокласници

Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7 клас?

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 12.07.2019г. до 16.07.2019 г. вкл. В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 16.07.2019 г. вкл.


Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - в срок до 22.07.2018 г. вкл.

3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. вкл.

За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

4. В трети етап на класирането участват учениците по т.3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.

5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок- 31.07.2019 г. вкл.

6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 01.08.2019 год.

7. Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10.09.2019 г. вкл. по определен от директорите ред.

Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

 

 

 

 


Родителска среща за 7. клас

Във връзка с утвърдения държавен план-прием Център за кариерно ориентирне град Враца и Средно училище „Никола Войводов“ град Враца канят родителите на учениците от седмите класове на обща родителска среща на 16 април 2019 г. от 17:30 часа в стола на училището!

 


 

Прием 2019/2020  учебна година

за VIII клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прием 2018/2019  учебна година

за VIII клас

професионално направление „Приложна информатика”

професия   икономист-информатик

в специалност „Икономическа информатика” с разширено изучаване на английски език

 

срок на обучение: 5 години

 

Балообразуване:

  • удвоената оценка от НВО по български език и литература
  • удвоената оценка от НВО по математика
  • оценката от свидетелството  по информационни технологии
  • оценката от свидетелството по география и икономика

Паралелката отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти.

Възможности за реализация:

  • в администрацията;
  • банки и застрахователни дружества;
  • в икономиката и търговията

          

Вид дейност

Срок

 

1

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. - първи етап на класиране

от 20.06.2018 г. – 26.06.2018 г. вкл.

 

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 03.07.2018г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07.2018г. – 06.07.2018г.вкл.

 

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 12.07.2018г. вкл.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

От 13-17.07.2018г. вкл.

 

6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2018 г.

7

Приемане на документи за участие в трети етап на класиране

От  20-24.07.2018г. вкл.

 

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 26.07.2018г.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

От  27-30.07.2018г. вкл.

 

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018г.

11

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Определя се от директора

до 11.09.2018г. вкл.

12

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

До 14.09.2018г.