Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Училище посланик на Европейския парламент

Oбразователната програма „Училище посланик на Европейския парламент” е насочена към ученици от средни и професионални училища.

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, получават информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и се запознават с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище, който се избира от самото училище. За тези преподаватели са осигурени встъпително и задълбочено обучения за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, за това как да се преподава по въпроси, свързани с ЕС, и други подобни теми. Освен това на учителите са предоставени специализирани учебни материали, до които ще имат достъп единствено участниците в Програмата.

Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно на място или от разстояние. При посещение на място може да присъства и служител на Бюрото на Европейския парламент. По време на посещението, в разговори със старшите и младшите посланици ще се определи до каква степен участващото училище е изпълнило основните критерии за придобиване на статут на „Училище посланик на Европейския парламент“. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, който може да бъде изложен на видно място в сградата на училището. Посланиците получават сертификати за своето участие.

Всички участващи в Програмата училища, старши и младши посланици получават достатъчно количество общи и специализирани информационни материали. На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели ще бъдат поканени да участват в организирани в Брюксел семинари.

Тази година над 100 училища от цялата страна кандидатстваха по Програмата, но само 40 бяха одобрени. Училище „Никола Войводов” е едно от тях. В дейността на Програмата ще се включат общо 18 ученици от 8 до 12 клас, които ще представят екипа на младшите посланици. Старши посланици за училището са главен учител Галина Ганева и старши учител Петя Николова.

Училището ще запише и първата си инициатива още на 19 октомври, когато гост ще бъде евродепутатът Владимир Уручев. Той ще отговаря на въпроси на младшите посланици за пътя му към Европа, за задълженията на един евродепутат, ангажираността и отговорността му към гласоподавателите. Младшите посланици ще открият своя европейски кът „ПослаНИЕ за ЕВРОПА”,  с което ще поставят началото на своето посланичество.

Пожелаваме успех на учениците и техните учители в поставената амбициозна цел!