Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Правила за вътрешно подаване на сигнали в СУ "Никола Войводов" - гр. Враца

Графици ВТОРИ срок на учебната 2022 / 2023 година - прогимназиален и гимназиален етап

Графици ВТОРИ срок на учебната 2022 / 2023 година - начален етап

Седмично разписание - втори срок 2022-2023г

График СФО - Актуализиран за януарска сесия 2022-2023г

График за класни и контролни работи I срок на учебната 2022-2023г

Графици СФО 2022-2023г

Училищна програма за подкрепа личностно развитие 2022-2023г

Училищна програма за качеството на образованието 2022-2023г

Училищна политика за подкрепа на ГЗЕИО 2022-2023г

Училищни правила за действие в случай на тормоз 2022-2023г

Стратегия 2022-2023г

Спортен календар 2022-2023г

Седмично разписание -първи срок 2022-2023

Програма равни възможности и уязвими групи 2022-2023г

Програма превенция, ранно напускане и мерки задържане ученици 2022-2023г

Програма по гражданско и здравно образование V-VII клас 2022-2023г

Програма по гражданско и здравно образование VIII-XII клас 2022-2023г

Програма по гражданско и здравно образование I-IV клас 2022-2023г

Правилник за пропускателния режим в училище 2022-2023г

Правилник за дейността на училището 2022-2023г

Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023г

Правилник БУВОТ 2022-2023г

Правила за достъп до обществена информация 2022-2023г

План за квлификационна дейност 2022-2023 г

План-Програма за действие по БДП 2022-2023г

План професионално ориентиране 2022-2023г

План превенция противообществени прояви на учениците

План Педагогически съвет 2022-2023г

План за справяне с тормоза по механизма 2022-2023г

План за действие при усложнена зимна обстановка 2022-2023г

План за дейността на училището 2022-2023г

Етичен кодекс на УО 2022-2023г

Вътрешни правила за организация и управление чов.ресурси 2022-2023г

Графици ПЪРВИ срок на учебната 2022 / 2023 година - прогимназиален и гимназиален етап

Графици ПЪРВИ срок на учебната 2022 / 2023 година - начален етап

Училищен учебен план - гимназиален етап 2022/2023 година

Училищен учебен план - прогимназиален етап 2022/2023 година

Училищен учебен план - начален етап 2022/2023 година

Организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година

Разпределение на класните стаи в СУ "Никола Войводов"

Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от