Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Ден на отворените врати в РУО - Враца.

Денят на отворените врати вече е към края си. Преизпълнени сме от разнообразните преживявания и най-вече от срещата с толкова прекрасни млади хора. Убедихме се, че изборът, който сме направили по внесените от тях документи, е бил правилен – толкова озарени, въодушевени, мотивирани бяха всички „експерти на бъдещето“, всеки от тях с разнообразни интереси, с участие в различни младежки дейности.
Всяка година ние се опитваме да надграждаме идеята за представяне на нашата работа. Първата година показахме само работата „на бюро“, на следващата заведохме експертите на бъдещето на терен в училищата за наблюдение на урок. Тази година решихме да проведем урок тук, при нас, който да бъде подготвен и изнесен от експерти от РУО, а младшите експерти да наблюдават и да участват в обсъждането. Урокът е интердисциплинарен, за да може да се включат повече учебни предмети и повече експерти, като основният предмет е български език и литература. Темата е свързана с разказа „Една българка“ на Иван Вазов, а мотивите за този избор са ясни – действието се развива в нашия край, Челопек и Черепишкия манастир са знакови места за региона, отразено е конкретно историческо събитие – разгрома на Ботевата чета … Поканихме ученици от VIIб клас на Средно училище „Никола Войводов“, Враца заедно с тяхната учителка по БЕЛ госпожа Петя Николова. От експертите в РУО се включиха Соня Дамянова, Цветелина Ценова, Цветелина Гергова, Ани Георгиева. Основната идея на урока е да се проследи пътят на главната героиня – баба Илийца, от Челопек до Черепишкия манастир – път както във физическото му измерение като разстояние, така и като път, изпълнен с препятствия, които героинята преодолява, водена от вярата и човешките си добродетели. Какво правиха учениците в този час? Определиха географското положение на основните точки от маршрута на баба Илийца, измериха разстоянието по картата с помощта на карфици, конец и линия, след това с математически изчисления и формули получиха времето, за което героинята може да измине това разстояние. И понеже според разказа пътят минава през Челопешката церова гора, разбраха как да различат цер от други видове дъб. И разбира се, съчетаването на тези науки не е случайно, а с цел учениците да разберат, че художественият текст е „направен“ от автора, че в него има историческа достоверност, но и художествена измислица, за да бъдат внушени определени идеи. Всички изпитания по пътя на баба Илийца са подчинени на Вазовата идея да покаже нейната силна вяра, доброта, милосърдие, състрадание… Към тези изводи ги водеше през целия урок госпожа Николова, внушавайки, че най-важно е да бъдем добри хора.
Урокът е планиран за 1 учебен час, което е предизвикателство – да се съберат толкова науки и толкова задачи. Колегите експерти и учителката се постараха да покажат как би трябвало да изглежда един добре обмислен и планиран урок – с предварителни задачи за учениците, със сериозна подготовка на учителя, с разнообразни дейности на учениците. Дейностите се визуализираха чрез презентация, а учениците работиха в работен лист. Важни елементи в урока бяха също прилагането на техники за концентриране и премахване на напрежението в началото на часа, проверка на наученото в края на урока, също с използването на интересен похват, както и събиране на обратна връзка чрез въпроси в едно често използвано вече в училище приложение – mentimeter. Беше зададена и домашна работа – въпроси от Националното външно оценяване в предходните години, свързани с разказа „Една българка“.
„Експертите на бъдещето“ си водеха записки в подготвен предварително вариант на протокол за наблюдение на урок, по който беше направено обсъждането след почивката.
Благодарим на гостите, които също се включиха в събитието – госпожа Надя Донкинска – областен управител на област Враца, госпожа Виолета Андреева – директор на дирекция „Бюро по труда“, както и на медиите.
Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от