Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Обучение по Проект BG05M20P001-2.010-0001 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

   На 12 -13.06.2021 година в гр.Трявна се проведе обучение на 16 педегогически специалисти по Проект BG05M20P001-2.010-0001 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти, 

 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

темата на обучението е: "Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес" - с обучител "Орак Инженеринг" ЕООД


  Учителите се запознаха с основните насоки за използване и създаване на дигитално съдържание, които са ориентирани в няколко посоки:
 
• Създаване и използване на учебно съдържание към G Suite за образование, насочено по-конкретно към Google Classroom с възможност за работа на няколко преподаватели в една дигитална класна стая;
 
• Създаване и използване на учебно съдържание към Microsoft Office 365 for Education с възможности за цялостно използване на продукти включени в пакета;
 
• Създаване на учебно съдържание чрез LMS системи и модифицирането на системата чрез образователни пътеки;
 
• Получаване на практически умения за създаване на видео уроци и прилагането им в учебния процес по подобие на khanacademy.org, но и чрез използване на български учебни платформи като daskalo.com;
 
• Създаване и използване учебно съдържание през https://learningapps.org/.

Брой кредити получени от обучението - 2 (32 академични часа)
 
Представянето на учебните материали бе на достъпно ниво и удовлетворяващо за педагогическите специалисти.
Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от