Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

СУ "Никола Войводов" изпълни дейности по Проект № BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ "Никола Войводов" изпълни дейности по Проект № BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 
Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи, за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда
Проведени обучения на 11 групи – общо 65 ученици.
Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда
Проведени обучения 1 група - 5 учители.
Обучители:
Рени Георгиева; Петя Спасова; Теодора Илиева; Красимира Кюрчева
Актуални новини
Европейския ден на езиците - СУ Никола Войводов - Враца

Европейския ден на езиците

Днес, 26.09.2023 г., учители по английски език, заедно с ученици от СУ „Никола Войводов”
Ден на Независимостта на България - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на Независимостта на България

Ученици от VIII и III класове, заедно със свои учители,  участваха в тържеството по случай
Проект Образование за утрешния ден 2023 - СУ Никола Войводов - Враца

Проект Образование за утрешния ден 2023

През  учебната 2023 завърши обучението на две групи: "Дигитални създатели и разработка на игри" и "Знам