Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

СУ “Никола Войводов“ изпрати своите четвъртокласниците Випуск 2023.

СУ “Никола Войводов“ изпрати своите четвъртокласниците Випуск 2023.

Със скромно приветствие за по-нататъшни успехи класните ръководители на четирите паралелки раздадоха удостоверенията за завършен начален етап на образование. Сред тях се отличават по няколко пълни отличници във всяка паралелка. Малките дипломиращи се блестящо се представиха на НВО, като по БЕЛ най-високият резултат е 98т., а по математика има двама ученици от випуска с максимален резултат 100т.

Отличниците получиха заслужени грамоти и награди, а учителите им не прикриха вълнението и сълзите в очите си, пожелавайки много бъдещи успехи, знания и опит.

С получените удостоверения учениците кандидатстват в 5. клас, като заявката е те да продължат образованието си в СУ “Никола Войводов“, издигайки с успехите си авторитета и името на училището.

Актуални новини
Проект Образование за утрешния ден 2023 - СУ Никола Войводов - Враца

Проект Образование за утрешния ден 2023

През  учебната 2023 завърши обучението на две групи: "Дигитални създатели и разработка на игри" и "Знам
СУ Никола Войводов кандидатства по НП Заедно в изкуствата и в спорта - СУ Никола Войводов - Враца

СУ Никола Войводов кандидатства по НП Заедно в изкуствата и в спорта

 Стартира изпълнението на Национална програма (НП) „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета
СУ Никола Войводов изпрати своите четвъртокласниците Випуск 2023. - СУ Никола Войводов - Враца

СУ Никола Войводов изпрати своите четвъртокласниците Випуск 2023.

СУ “Никола Войводов“ изпрати своите четвъртокласниците Випуск 2023. Със скромно приветствие за