Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

В STEM центъра на СУ „Никола Войводов” се проведе урок по английски език

 На 28.06.2022 г., в STEM центъра на СУ „Никола Войводов” - Враца, под ръководството на Марио Коцев, се проведе урок по английски език с ученици от 7.в и 7.г класове на тема: „Рециклиране на хранителни отпадъци”. В урока бяха използвани разнообразни иновативни методи на преподаване с диференциран подход и интерактивна дъска и активно отношение на учениците. В стимулиращата и провокираща позитивно отношение към учебния процес среда на училищния Стем център, седмокласниците влязоха в ролята на водещи, експертен отбор по лексика и по граматика, ученици и репортери. Урокът беше базиран на кратък документален филм по екология, който послужи за основа за изследването на новите думи и използваната граматика. Учениците с готовност отговаряха на въпроси, а накрая съставиха кратък доклад по темата, който бе представен пред класа.

Актуални новини
Европейския ден на езиците - СУ Никола Войводов - Враца

Европейския ден на езиците

Днес, 26.09.2023 г., учители по английски език, заедно с ученици от СУ „Никола Войводов”
Ден на Независимостта на България - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на Независимостта на България

Ученици от VIII и III класове, заедно със свои учители,  участваха в тържеството по случай
Проект Образование за утрешния ден 2023 - СУ Никола Войводов - Враца

Проект Образование за утрешния ден 2023

През  учебната 2023 завърши обучението на две групи: "Дигитални създатели и разработка на игри" и "Знам