Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Започва изграждането на STEM център

Средно училище „Никола Войводов“ започва изграждането на свой СТЕМ център

„Дигитални създатели – науки на бъдещето”

 

       В началото на годината едно от най-големите училища в града под Околчица бе одобрено за финансиране в категория. Голям проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда “ на МОН.

Основното предназначение на STEM центъра ще бъде насочено към развиване на дигитални умения у учениците и ще спомага за практическата насоченост на часовете по специалните предмети, както и ще се превърне в място, където да се провеждат учебни часове от задължителната професионална подготовка във втори гимназиален етап.

     Промяната на физическата среда на една реална класна стая ще подкрепи ученето и творчеството в съвременна и модерна работна обстановка, убедени са от ръководството на училището.  Пространствата ще са обособени в няколко къта – за групова и индивидуална работа, за практическа дейност от тип мейкърспейс, както и ще са  подсигурени с високотехнологични устройства  - лаптопи, интерактивни дисплеи и дъски MULTI TOUCH, даващи възможност за динамична и гъвкава среда за работа и учене. Неслучайно центърът ще носи името „Дигитални създатели – науки на бъдещето“. Пространствата и мебелите в тях така ще се организират, че да предоставят непрекъсната възможност за промяна според нуждите и предназначението на часа и темата – чрез мобилност и интерактивност.

      Проектът предвижда и изграждането на още две физически пространства, предназначени за работа в часовете по природни науки, където по иновативен и интересен начин ще се търсят връзките между отделните дисциплини, ще се решават казуси и обществено значими проблеми, ще се дават решения с цел подобряване на социалната и обществената среда. Така у учениците ще се изграждат умения за учене през целия живот, както и умения за работа в екип, интеграция и сътрудничество. Ще се усвояват презентационни умения, ще се прилагат изследователският подход и творческата креативност. В специално оборудвани лаборатории ще се правят експерименти, ще се изследват процесите в земната кора, ще се наблюдават биологични и химични явления, ще се решават и прилагат физични и математически закони.

    В новоизградения СТЕМ център учениците ще имат на разположение и специално обособени места за отдих и игри, където да се забавляват, но и да черпят вдъхновение. Това ще превърне Центъра в уникално място в училището, където учениците ще се мотивират и усъвършенстват, превръщайки се в катализатор на учене, творчество и идеи.

     Едно от условията за изграждане на подобен тип образователно място е наличието на квалифициран преподавателски екип, който да насърчава и подкрепя учениците. Затова и училището ще осигури квалификационни курсове за учителите, участия в семинари, уебинари и програми, чрез които те ще се подготвят за работа в Центъра, ще предават уменията си на своите колеги и ще ги прилагат в часовете при работата си с учениците За целта се предвижда и изготвяне на специално учебно съдържание, отговарящо на нуждите и предназначението на Центъра.

     С това СУ “Никола Войводов“ дава своята сериозна заявка да се превърне в едно от най-модерното и предпочитано място за учене през следващите години.

 

 Виж в прикачени документи схемата на проекта

Прикачени документи

Схема на проекта
Актуални новини
Училищен рецитал - СУ Никола Войводов - Враца

Училищен рецитал

     В деня на Светите братя равноапостоли Кирил и Методий, ученици от СУ „Никола
40 години училище - СУ Никола Войводов - Враца

40 години училище

СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ ПРЕДИ, СЕГА  И ЗАВИНАГИ!          Преди 40
Млади учители - СУ Никола Войводов - Враца

Млади учители

     Днес, 27.04.2021г., учениците от 5 А клас проведоха вълнуваща среща с г-н Павел Павлов
Покана за дарение - СУ Никола Войводов - Враца

Покана за дарение

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ/ДИРЕКТОР,   Тази година Средно училище „Никола