Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

НП Заедно в изкуствата и в спорта

 

В периода 08 -10.01.2024 г. в СУ "Никола Войводов" се проведоха представителни изяви по НП "Заедно в изкуствата и спорта".
Учениците от СУ "Никола Войводов", участващи в проекта, се състезаваха със свои връстници от ПГ "Димитраки Хаджитошин" и ЕГ "Йоан Екзарх".
Волейболните срещи се проведоха под вещото ръководство на ръководителите на групите - Симеон Къчовски, Калин Григоров, Десислава Стоянова и Росица Ангелова.
Девойките и юношите от шестте отбора проведоха срещи, в които играха на принципа "всеки срещу всеки".
Надпреварата между волейболните надежди от трите училища беше оспорвана и емоционална и завърши с приятелски поздрави между състезатели и публика.
 
          

 

   

 

Футболен турнир по проект „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“ предизвика бурни емоции сред петокласниците в СУ „Никола Войводов“ – гр. Враца. Турнирът се проведе с ученици от петите класове, трениращи футбол в училищните групи по проекта.
След оспорвана надпревара и под вещото ръководство на Симеон Къчовски, ст. учител по физическо възпитание и спорт, смесените отбори от петокласници заслужено бяха наградени с купи за призовите първо, второ и трето място.
С грамоти бяха отличени и индивидуални състезатели, които бяха провъзгласени за голмайстор на турнира, най- добър нападател, вратар, защитник, халф и най полезен играч. Останалите млади играчи получиха грамоти за участие в проекта.
Турнирът протече оспорвано, но учениците показаха, че освен спортни умения са научили и какво е спортна коректност и феърплей.
 
                 

През настоящата 2023/2024 год. в СУ‘‘Никола Войводов‘‘ по националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ се сформираха 5 групи.

Група за народни танци „ Хороводец“ с ръководител Снежана Йорданова. Участие в нея имат 18 ученика от 3 клас.

Арт-ателие „Дъга“ с ръководител Евгений Карталов. В ателието участват 12 ученика от начален етап.

Мажоретен състав с ръководител Цветелина Иванова. Включени са 12 ученика от прогимназиален етап.

Отбор по волейбол – девойки с ръководител Симеон Къчовски. В отбора участват 15 момичета от прогимназиален етап.

Отбор по волейбол – юноши с ръководител Симеон Къчовски. В отбора участват 15 момчета от прогимназиален етап.


Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

 Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). 
 

 Общ бюджет на програмата: 90 000 000 лв.

 СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Учебната 2022/2023 годинa 

 

 СУ "Никола Войводов" - град Враца кандидатства за сформиране на групи и отбори за реализиране на занимания в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство и в сферата на колективните спортове – футбол, баскетбол и волейбол.

 Модул 1. „ИЗКУСТВА” – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално

I групa

 1. Музикално изкуство.
 2. Вокална група. 
 3. Работа върху постановка за правилно дишане, артикулация и звукоизвличане, развиване на слуха и чувството за ритъм, микрофонна техника и динамика , сценично поведение, репертоар и подготовка за концертни участия.
 4. Възрастова група I-IV клас.
 5. 12 ученици. 
 6. Снежана Димитрова Йорданова- старши учител в СУ ,,Никола Войводов‘‘гр.Враца
 7. Цели: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности.

II групa

      1.Танцово изкуство.

      2. Група за народни танци.

      3. Запознаване с българския фолклор. Разучаване на основните хора в Северняшка фолклорна област. 

 1. I възрастова група – I - IV клас
 2. 12 участници
 3. Снежана Димитрова Йорданова- старши учител в СУ ,,Никола Войводов‘‘гр. Враца
 4. Цели: Да се създаде у децата траен интерес и положителна нагласа към музиката и фолклора. Развитие на умения за работа в екип. Посочените за изучаване хора се отличават с интересни и сложни движения, в които се крие специфичния народностен стил, оформил се в продължение на векове. Бъдещите танцьори трябва да изградят художествен вкус не само у себе си, но и в изпълнението си пред публиката. Да разкрият особеностите на българския народен танц, като го пазят от неприсъщи и чужди влияния. Създаване на умения за движение с музика и художествено изпълнение на поставените танци. Придобитите знания да съдействат училището да стане по-привлекателно място за учащите.

 

Модул 2. „СПОРТ” - Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол

I отбор

 1. Футбол.
 2. V-VII клас.
 3. Момчета.
 4. 20 ( двадесет ) ученици.
 5. Цели: Развиване на обща и специална физическа подготовка, трайно усвояване на специфичната за футбола техническа, тактическа, психологична и теоретична подготовка. Постигане на личностна мотивация за системни занимания със спорт в свободното време, утвърждаване на здравословен начин на живот. Повече деца да се запознаят от близо със спорта „ Футбол ”. Да развият своите  качествата бързина, ловкост, издръжливост, повратливост също така да свикнат с топката. 

II отбор

 1. Волейбол
 2. VIII – XII клас.
 3. Момичета
 4. 15 (Петнадесет) ученици.
 5. Цели:

         5.1.Укрепване здравето на учениците и формиране на правилно телодържание;

         5.2.Усъвършенстване на жизнено важните двигателни умения и навици – ходене, бягане, скачане;

         5.3.Подобряване нивото на основните за човека двигателни качества – сила, бързина, издръжливост, ловкост и гъвкавост;

         5.4.Развитие на специфичните за волейболната игра разновидности на двигателните качества;

         5.5. Подобряване на теоретичната подготовка, получаване на знания за естеството на играта, техника, тактика и т.н.;

         5.6.Изграждане на система от ценностни качества и висок морал сред учениците.

Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от