Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

НП Заедно в изкуствата и в спорта

 

 Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

 Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). 
 

 Общ бюджет на програмата: 90 000 000 лв.

 СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Учебната 2022/2023 годинa 

 

 СУ "Никола Войводов" - град Враца кандидатства за сформиране на групи и отбори за реализиране на занимания в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство и в сферата на колективните спортове – футбол, баскетбол и волейбол.

 Модул 1. „ИЗКУСТВА” – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално

I групa

 1. Музикално изкуство.
 2. Вокална група. 
 3. Работа върху постановка за правилно дишане, артикулация и звукоизвличане, развиване на слуха и чувството за ритъм, микрофонна техника и динамика , сценично поведение, репертоар и подготовка за концертни участия.
 4. Възрастова група I-IV клас.
 5. 12 ученици. 
 6. Снежана Димитрова Йорданова- старши учител в СУ ,,Никола Войводов‘‘гр.Враца
 7. Цели: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности.

II групa

      1.Танцово изкуство.

      2. Група за народни танци.

      3. Запознаване с българския фолклор. Разучаване на основните хора в Северняшка фолклорна област. 

 1. I възрастова група – I - IV клас
 2. 12 участници
 3. Снежана Димитрова Йорданова- старши учител в СУ ,,Никола Войводов‘‘гр. Враца
 4. Цели: Да се създаде у децата траен интерес и положителна нагласа към музиката и фолклора. Развитие на умения за работа в екип. Посочените за изучаване хора се отличават с интересни и сложни движения, в които се крие специфичния народностен стил, оформил се в продължение на векове. Бъдещите танцьори трябва да изградят художествен вкус не само у себе си, но и в изпълнението си пред публиката. Да разкрият особеностите на българския народен танц, като го пазят от неприсъщи и чужди влияния. Създаване на умения за движение с музика и художествено изпълнение на поставените танци. Придобитите знания да съдействат училището да стане по-привлекателно място за учащите.

 

Модул 2. „СПОРТ” - Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол

I отбор

 1. Футбол.
 2. V-VII клас.
 3. Момчета.
 4. 20 ( двадесет ) ученици.
 5. Цели: Развиване на обща и специална физическа подготовка, трайно усвояване на специфичната за футбола техническа, тактическа, психологична и теоретична подготовка. Постигане на личностна мотивация за системни занимания със спорт в свободното време, утвърждаване на здравословен начин на живот. Повече деца да се запознаят от близо със спорта „ Футбол ”. Да развият своите  качествата бързина, ловкост, издръжливост, повратливост също така да свикнат с топката. 

II отбор

 1. Волейбол
 2. VIII – XII клас.
 3. Момичета
 4. 15 (Петнадесет) ученици.
 5. Цели:

         5.1.Укрепване здравето на учениците и формиране на правилно телодържание;

         5.2.Усъвършенстване на жизнено важните двигателни умения и навици – ходене, бягане, скачане;

         5.3.Подобряване нивото на основните за човека двигателни качества – сила, бързина, издръжливост, ловкост и гъвкавост;

         5.4.Развитие на специфичните за волейболната игра разновидности на двигателните качества;

         5.5. Подобряване на теоретичната подготовка, получаване на знания за естеството на играта, техника, тактика и т.н.;

         5.6.Изграждане на система от ценностни качества и висок морал сред учениците.

Актуални новини
Географско пътешествие из периодичната система - СУ Никола Войводов - Враца

Географско пътешествие из периодичната система

  Ученици от 8 А клас, от група ЗИ „Млад химик“, ръководена от г-жа Ирен Иванова, проведоха
Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествие. - СУ Никола Войводов - Враца

Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествие.

С Резолюция на Генералната асамблея на ООН от 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва като
Проект "Образование за утрешния ден" - СУ Никола Войводов - Враца

Проект "Образование за утрешния ден"

На 18 и 19 ноември група учители от СУ „Никола Войводов“ взеха участие в обучение по проект
Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. - СУ Никола Войводов - Враца

Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие.

Ученици от 11. клас  на Средно училище „Никола Войводов“, през учебната 2023/2024 година ще