Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Безопасност на движение по пътя

 

 В часовете по БДП малките първокласници с ръководител Неда Баръмова разиграха сцени от движение по пътищата.
Обучението по безопасност на движение по пътищата в първи клас е неделима част от цялостното възпитание, обучение и
социализиране на ученика в системата на училищното образование. Това е социално учене с важност за формиране на определени
практически умения у учениците като участници в движението по пътищата. Екстериоризирането на тези умения е свързано с развитие
на защитните механизми на ученика за неговото безопасно и културно поведение на пътя. Съвременната пътна среда е опасна за
ученика в първи клас, тъй като тя е неестествена по отношение на неговите вътрешни механизми и способности за психофизическа
защита. В тази възраст учениците все още не могат да възприемат, чувстват и осъзнават опасностите в движението по пътя. 

                            


      

Актуални новини
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от
Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици - СУ Никола Войводов - Враца

Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици

До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си
Ден на отворените врати в РУО - Враца. - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на отворените врати в РУО - Враца.

Денят на отворените врати вече е към края си. Преизпълнени сме от разнообразните преживявания и най-вече от