Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

НП "Иновации в действие"

 

В качеството си на партньор по НП „Иновации в действие“, шест ученици от VIII“А“ клас на СУ „Никола Войводов“, ръководени от г-жа П. Фердинандова и г-жа Г. Ганева, посетиха Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" - Плевен.

Учениците присъстваха на два урока. Първият, на тема "Плевен - привлекателна туристическа дестинация", осъществи интердисциплинарни връзки между специалностите транспорт и туристическа агентска дейност, специализиран софтуер и предприемачество, изучавани в 11 клас. Вторият урок, обединяващ математиката с рекламната графика, се проведе в 10 клас и бе на тема "Геометрията при изработването на рекламни материали и рекламен дизайн". Демонстрирани бяха работа с печатна преса и щамповане на чаши и тениски. В компютърния кабинет бе представен Corel Draw, софтуерът, с който гимназистите създават и редактират рекламни материали.

Гостите имаха привилегията да гостуват на празника на училището. А след програмата на клубовете по интереси, гостите от Враца, Свищов и Търговище посетиха Панорама "Плевенска епопея" и Лозаро-винарски научно-изследователски институт. Накрая плевенските ученици от специалност "Екскурзоводско обслужване" организираха туристическа разходка и беседа в Скобелевия парк, създаден преди 120 години, в знак на благодарност към руския народ, император Александър ІІ и в памет на загиналите през 1877г. руски, румънски и български герои. Врачанските ученици оцениха богато орнаментираните сгради от XIX и началото на ХХ век в централната градска част, къщите в бароков стил, читалище „Съгласие“, мавзолея „Св.Николай Победоносец“.

По време на работните срещи между ученици и учители бяха споделени идеи и мнения за иновациите, потребностите от свежи идеи и адекватността на образователната система.

          


Национална програма „Иновации в действие“

Обмен на иновативни практики по НП “Иновации в действие” - 2022/2023 учебна  година

 

Група ученици от 8 а клас от СУ "Никола Войводов" посетиха иновативно Средно училище „Васил Левски“, гр. Ардино по мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации по Национална програма „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката с тема “Моделът 1:1 - новата парадигма в обучението и път към подобряване на образователните процеси”. Срещата се проведе от 30 март до 1 април, а участници бяха учители и ученици от четири училища, партньори по Национална програма „Иновации в действие“: СУ „Васил Левски“, гр. Ардино – иновативно училище, 44. СУ „Неофит Бозвели“, град София  – иновативно училище,  42. ОУ “Хаджи Димитър”, гр. София - неиновативно училище.

В първия ден от обмена на иновативни практики гостуващите училища бяха посрещнати от домакините на СУ „Васил Левски“, гр. Ардино, които ги запознаха с историята на училището и ги разведоха из сградата. След това имаше организирано състезание по спортно ориентиране в местността Орлови скали.  На следващия ден всички участници в срещата бяха поканени и настанени в залата на общинския музей, където госпожа Аника Петрова, директор на училището - домакин, официално откри работната среща по НП “Иновации в действие“, като приветства гостите. Мероприятието бе уважено от г-н Бахар Реджебов -  началник на отдел “Образование, култура и спорт” и г-жа Весела Русева от Център за творческо обучение (ЦТО).

След официалното откриване г-жа Петрова даде начало на интердисциплинарният урок на тема “ Комуникация”. Първи своето виждане по темата представиха домакините от 8. клас в иновативно СУ „Васил Левски“, гр. Ардино. Под ръководството на своите преподаватели по български език и литература, философия, английски език, информационни технологии, изобразително изкуство и математика те представиха своите продукти: по български език и литература - училищен вестник, изготвен в Canva и кръстословица, по философия - видео, направено в Cap Cut и анкета, с помощта на която участниците в мероприятието можеха да проверят комуникативните си умения. По английски език имаше проект в Google Earth за невербалното общуване, по информационни технологии учениците представиха сайт, показващ как се променят начините на общуване между хората с развитието на технологиите. По изобразително изкуство учениците представиха книга, изготвена с приложението Book Creator с включени авторски рисунки, също така имаха и комикс, създаден в Canva. Последният представен проект беше по математика - екипът беше изготвил видео в Animaker за история на математиката, а след това имаше и състезание във Wordwall, като за победителите имаше и награди. Урокът на домакините от иновативно СУ „Васил Левски“, гр. Ардино приключи с представяне на резултати от проведена анкета, във връзка с проучването на нагласите на учениците към различните видове общуване.

След тях своя урок по темата представиха и учениците от 8. клас в 44. СУ „Неофит Бозвели“, град София. По български език и литература бяха подготвили видео, с помощта на приложението Doodley Animation Software, по английски език представиха презентация със съвети, отправени към хората, знаещи 2 езика  - как, докато говорят да не смесват думи от различните езици. По немски език имаше видео, показващо ползата от ученето на езици, а по математика представиха презентация. Последният представен проект беше по физкултура -  видео, показващо как се използва комуникацията в часовете по предмета.  Урокът завърши със забавна игра в приложението Quizizz. 

Домакините от СУ “Васил Левски” - гр. Ардино бяха подготвили изненада за гостите - ученичката Виктория Карамфилова изпълни песента “Една българска роза”, като в същото време ученици от 8. и 9. клас подариха на гостите по една червена роза. Програмата за деня завърши с неформална работна среща между преподавателите с цел обмяна на опит, добри иновативни практики и дискусия върху проведените интердисциплинарни уроци. 

През следващите дни бяха предвидени различни занимателни дейности за гостите, като посещение на Дяволския мост и  Златоград. На Дяволския мост гостите и учениците от СУ “Васил Левски” - гр. Ардино бяха разпределени в три екипа - математици, литератори и художници. Математиците имаха пет задачи за решаване, литераторите превеждаха текст от родопски диалект на книжовен български език, а художниците имаха за задача, гледайки моста да го нарисуват, също така имаше и драматизация на легендите за Дяволския мост. Създадените картини бяха подарени на гостите за спомен.  В Златоград гостите имаха възможността да посетят различните занаятчийски работилници и музеите.

         

 

 


Дейности по НП „Иновации в действие“ в 44-то Иновативно СУ „Неофит Бозвели“, гр. София


           От 23.03 до 25.03. 2023 година в 44. Иновативно СУ „Неофит Бозвели“, гр. София се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации по Национална програма „Иновации в действие“ с тема “Моделът 1:1 - новата парадигма в  обучението и път към подобряване на образователните процеси”.  Участници в срещата бяха екипи от учители и ученици от четири училища партньори по Национална програма „Иновации в действие“: 44. СУ „Неофит Бозвели“, град София  – иновативно училище, СУ „Васил Левски“, гр. Ардино – иновативно училище, 42. ОУ “Хаджи Димитър”, гр. София - неиновативно училище и СУ „Никола Войводов”, гр. Враца – неиновативно училище.

В първия ден от обмена на иновативни практики гостуващите училища бяха посрещнати от домакините на 44. СУ „Неофит Бозвели“, град София, които ги запознаха с историята на училището и ги разведоха из сградата.

След разходката се проведе работна среща на тема: “Приложения и инструменти за повишаване на мотивацията за участие в образователния процес” (QR Codes, Thinglink, Google Drawings, Canva Chrome, Adobe Express, Book Creator, Watermarks for worksheets, Hytapia Create, Classroom, Chromebook). Домакините бяха подготвили и дискотека за учениците във физкултурния салон на училището.

 

На следващия ден всички участници в срещата бяха поканени и настанени в мултимедийната зала на училището, където госпожа Татяна Михайлова, директор на училището-домакин официално откри работната среща по НП “Иновации в действие“ като приветства гостите. 

След официалното откриване г-жа Михайлова даде начало на интердисциплинарният урок на тема “ Здравословно хранене”. Първи своето виждане по темата представиха домакините от 9 клас в 44. СУ „Неофит Бозвели“, гр. София. Те показаха своя продукт - сайт, с който демонстрираха знанията си по темата. Той обхващаше предметите биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и английски език. За финал бяха подготвили кръстословици и Kahoot, като на победителите бяха дадени награди - книги. След тях своя урок по темата представиха и учениците от 9 клас в СУ “Васил Левски”, гр. Ардино. Под ръководството на своите преподаватели по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, математика, английски език, физическо възпитание и спорт и български език бяха подготвили анкета и наръчник за здравословно хранене, сайт, презентация с виртуална реалност, есе по математика, представено по много атрактивен начин с видео в Animaker, дневен седмичен режим, представен на английски език с помощта на видео бележник и брошура с народни мъдрости, поговорки и цитати за здравословното хранене. За финал тестваха вниманието на публиката, като им бяха подготвили Kahoot с въпроси от представените теми. За победителите в играта имаше подготвени оригинални награди - кошници с плодове, защото е важна първата стъпка към здравословен начин на живот.  Представените уроци от учениците от София и Ардино предизвикаха голям интерес.

 

След презентацията гостите бяха поканени в компютърната зала на училището домакин, за да изработят сами рекламни материали - значки и чаши. Учителите проведоха и дискусия, свързана с планирането и изпълнението на представените практики. Програмата на участниците в НП „Иновации в действие“ продължи с културни и развлекателни мероприятия - разглеждане на столичните забележителности: станции на софийското метро, СУ “Св. Климент Охридски”, Народно събрание, Храм-паметник “Александър Невски”, БАН, Природо-научен музей, Цaрският дворец, Ларгото -триъгълникът на властта, МОН, Статуята на Св. София, Джамията Баня Бaши, Централни хали, Синагогата, Исторически музей София, с метрото до НДК, посещение на МОЛ “Сердика”. 

 

На 25.03.2023 г. отново бяхме в училището на домакините, 44. СУ” Неофит Бозвели”, за да играем играта “Стани богат”, която е разработена като продукт от учениците на училището домакин. Всички много се забавляваха. 

На сбогуване участниците от четирите училища се разделиха с трепетно очакване за предстоящата среща в Ардино, която ще се проведе от 30.03.2023 година до 01.04.2023 година.

 

  

 

 

 

 

Средно училище „Никола Войводов“ – гр. Враца се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“ (Модул 1). Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Партньори по програмата за 2021/2022 учебна година са :

Иновативно училище:

СУ „Елин Пелин“ , Руен

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ , гр. Карнобат

Неиновативни училища:

СУ „Иван Вазов“ , Поморие

СУ „Никола Войводов“ , Враца

 Участниците от СУ „Никола Войводов“ посетиха иновативните училища в Карнобат и Руен и съвместно с учениците от училищата партньори работиха по темите: „Карнобат – магията е тук“ и „Училището през моите очи“.

 В гр. Карнобат, разделени в екипи, с помощта на ментори, участниците трябваше да заснемат видео, което да представи историческите и културни забележителностите в Карнобатския край. За целта те посетиха: къщата  музей „Димитър Полянов“, църковен храм „Св. Йоан Богослов“, Археологически музей Карнобат, където изслушаха беседи от музейните служители. Въз основа на своите записки, снимки и видеа на интересните обекти те имаха 4 часа да изпълнят поставената задача. Готовият продукт – до 120-секундно видео, те трябваше да качат в YouTube. Целта на видеата е да привлекат потенциални туристи да посетят историческите и културни забележителности в Карнобат, да бъдат достъпни и на английски език, да представя Карнобат като атрактивна туристическа дестинация.

 В СУ " Елин Пелин" - с. Руен учениците представиха своите умения, знания, креативност и пресъздадоха емоционална атмосфера за екипност. Те разработиха и представиха оригиналните си идеи за подобряване на условията и постиженията на съвременното училище.

 

 Общ бюджет на Програмата: 2 300 000 лв.

 СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
- По Модул 1, Модул 2, Модул 3 - от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.
- По Модул 4 – до 30 юни 2023 г.
- По Модул 5 – до 25 декември 2022 г.

 

Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от