Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

"Еразъм +"

 

От 22.04.2024г. до  26.04.2024 г. се проведе подготвителната визита от директора на СУ „Никола Войводов“ – г-жа Снежанка Каменова и г-н. Марио Коцев, координатор по проект „Европейски стандарти в обучението по икономическа информатика“ в гр. Шкойдиц, Германия. Г-жа. Йохана Нойман от обучителната организация „Виталис“ представи условията за настаняване и хранене на учениците, кабинетите за провеждане на професионалните практики и условията за прекарвaне на свободно време и отдих. Обсъдиха се финансови и организационни въпроси, свързани с посрещането на учениците, организацията на обучението им и участието им в социални, спортни и културни мероприятия. В края на визитата представител на „Виталис“, г-жа. Сибил Клодт, отговаряща за обучението на учители, проведе дискусия с преподаватели от училища от различни държави, Република Хърватска и Република Сърбия, на която се обсъдиха образователните системи и бяха раздадени сертификати за участие.

         


 Европейски стандарти в обучението по икономическа информатика                   

Приключи първоначалният подбор на ученици желаещи да участват в проект „Европейски стандарти в обучението по икономическа информатика“, по програма Еразъм+, с дестинация град Шкойдиц, Германия.

Желаещите да участват в проекта 26 ученици се борят за 21 места.
Подборът премина през няколко етапа:
- кандидатстване по документи, като учениците изработиха собствени автобиографии и мотивационни писма на английски език;
- тестове по английски език, икономика и информатика;
- интервю на български и английски език относно мотивацията им да участват в проекта.

 

 

                                                                        Проекти по европейска програма Еразъм+  за подкрепа на

образованието, обучението, младежта и спорта в Европа 2023-2024 

 

През учебната 2023-2024 г. СУ „Никола Войводов“, гр. Враца получи финансиране и започва работа по два международни проекта по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“,  в сектор „Профоесионално образование и обучение“- „Европейски стандарти в обучението по икономическа информатика“ и  “Европейски стандарти за високо качество на образованието”.

Проектите са от типа: Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал, с продължителност 18 месеца и приемащи организации съответно в Испания и Германия.


Проектът „Европейски стандарти в обучението по икономическа информатика“, е насочен към ученици от 9, 10 и 11 клас. Негови цели са:
1. Надграждане на професионалните компетенции, като се осигури професионално обучение, на учениците по приложна икономическа информатика,
2. Надграждане на уменията за устна и писмена комуникация на английски език в професионална среда,
3. Учениците да опознаят и приемат социалните и културните различия между европейските държави и общите демократични ценности на Европейската общност,
4. Учениците да подобрят уменията си за екипна работа, изпълнение на няколко задачи едновременно, порява на инициативност и креативност, адаптиране към умерен стрес и способност за изпълнение на задачи в срок.
Етпи на проекта:
1. Старт на проекта и подобор на участници в мобилността – м. декември 2023 г. – м. януари 2024 г.
Предвижда се броят на участниците (ученици) да е 21. Подборът ще бъде проведен от училищна комисия измежду ученици от професия „Икономист-информатик“, профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Подборът на участници включва:
-приемане на документи за кандидатстване,
- писане на мотивационно писмо на английски език,
-тест по английски език – ниво А2,
-тест по професионална подготовка,
-интервю на български и английски език
2. Предварителна организация на мобилността с координатори от приемащата организация – м. януари/май 2024 г.
До май 2024 г. ще бъде завършена организацията на мобилността с приемащата организация в Германия, включваща детайлите по пътуването, настаняването на учениците и изготвяне на програмата с техните дейности по време на мобилността.
3. Подготовка и мотивация на участниците – м. януари/май 2024 г,
4. Реализация на виртуална мобилност – м. юни 2024 г.
До месец преди физическата мобилност ще бъде организирана и виртуална мобилност в рамките на 5 дни, която цели запознаване на учстниците с менторите, с техните изисквания, с темите и програмата на практическото обучение и възлагане на предварителни задачи за упражнение.

 1. Реализация на физическа мобилност – м. юли 2024 г.
  Физическата мобилност се предвижда да продължи две седмици, като придружаващите учениците лица ще бъдат трима.
  6. Оценка на резултатите от мобилността – м. септември 2024 г.
  7. Популаяризиране на резултатите от мобилността – м. юли/октомври 2024 г.
  8. Въвеждане на добри практики в обучението по ИТ и английски език в училището м. септември 2024 г./май 2025

Проект “Европейски стандарти за високо качество на образованието” е насочен към учениците от 8 до 10 клас. и педагогическия персонал.

Основните дейности по време на мобилностите ще се проведат в гр. Севиля, Испания

С помощта на европейските мобилности планираме удовлетворяването на следните потребности в сферите на подобрение:

 1. 1. / Подобрение на ключовите компетентности на учениците: общуване на роден език; чужди езици; математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите; дигитална компетентност; умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчески изяви.
 2. 2. / Допълнителна квалификация на персонала: надграждане на професионалните компетентности чрез овладяване на водещи образователни иновации и подходи - STEM образование, дигитални и зелени технологии, творческо учене и предприемачество.
 3. 3. / Усъвършенстване на учебния процес: създаване на иновативно комплексно обучение, подкрепено от STEM образование, дигитални и зелени технологии, творческо учене и предприемачество.

Целта е да се разшири обхватът на познатата образователна реалност за училищния персонал и учениците, така че:

 1. 1. / Участниците от училищният персонал да разширят професионалната си подготвеност за преподаване в STEАM среда с водещи примери и добри практики по време на джоб шедоунг.
 2. 2. / Участващите учители да увеличат дигиталните и зелените си умения и компетентности по време на курсовете, така че да бъдат методически подготвени да обучават учениците да работят с дигитални и зелени технологии.
 3. 3. / Обучаващите се ученици по време на обучението си да разширят представите си за възможностите, които предоставят дигиталните и зелените технологии и да подобрят своите умения да работят с тях.

Етапи на проекта:
      1. Старт на проекта и подбор на участници в мобилностите– м. октомври 2023г.

 • Ученическа мобилност
  В мобилността ще бъдат включени 12 ученици от 7-10 клас и 2 придружаващи учители. Подборът ще бъде проведен от училищна комисия измежду ученици от професия „Икономист-информатик“. Мобилността за ученици под формата на обучение в средно училище в Испания цели надграждането на дигиталните, зелените и предприемаческите умения на учениците.

  Прием на документи - 15.11.2023 - 17.11.2013г. 

Процесът на селекция включва:

    Кандидатстване: 
-мотивационно писмо на английски език,
-тест по английски език – ниво А2,
-практическа задача по ИТ,

- въпросник по екология
-интервю на български и английски език

Реализация на ученическата мобилност – месец септември 2024г. с продължителност 14 дни.

 

 1. Мобилност за училищен персонал с цел джоб шедоунг.

Реализация на мобилността - месец ноември 2024г.

Цели проучване на особеностите на испанската система за образование и опита на сродни училища в Испания по прилагане на STEAM подход в учебния процес.

 

 1. Мобилност за училищен персонал под формата на структурирани курсове

Реализация на мобилността - месец април 2024г.

 Цели повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по важни иновативни теми, свързани, от една страна, с разширението на
дигиталните и зелените компетентности на учителите, които, от друга страна, да създадат условия за формиране на такива умения и компетентности у учениците.

 

  

 


„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Благодарение на своя бюджет от 14,7 милиарда евро тя ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина.

Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова има възможности за най-различни хора и организации.

Повече за изпълнението на програма "Еразъм+" може да видите тук


      

 

Актуални новини
БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от
Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици - СУ Никола Войводов - Враца

Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици

До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си
Ден на отворените врати в РУО - Враца. - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на отворените врати в РУО - Враца.

Денят на отворените врати вече е към края си. Преизпълнени сме от разнообразните преживявания и най-вече от