Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Прием в пети клас

 

 

 

 

Заповед училищен план-прием 2024/2025 - виж от тук 


График на дейностите за прием на ученици в пети клас за учебната 2024/2025 година

 

 

ДЕЙНОСТ

СРОК

1.

Оповестяване на утвърдения училищен план – прием за пети клас на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

до 30.03.2024г.

2

Подаване на документи за приемане  в пети  клас в СУ „Никола Войводов“- Враца

до 27.06.2024г.

3

Обявяване на списъците на приетите ученици

 на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

 

28.06.2024г.

4

Записване на приетите ученици

01.07- 04.07.2024г./вкл./

5

Обявяване на свободните места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

05.07.2024г.

6

Попълване на свободните места

08.07-14.09.2024г./вкл./

7

Утвърждаване от директора на окончателните списъците с  приетите ученици по паралелки

до 15.09.2024г.

 

 

Критерии за подбор, в случай че постъпилите заявления са повече от обявените и/или свободните места:

 • Основни:

 

 1. Ученици от СУ „Никола Войводов“- Враца – 4т.
 2. Местоживеене на семейството в близост до училището/най-кратко време и безопасен маршрут за придвижване до училището – 3 т.
 3. Други деца от семейството, които учат в училището – 4 т.
 4. Дете на педагогически специалист/ учител/ служител в сферата на образованието – 2т.
 5. Дете с починали един или двама родители или настанено в приемно семейство– 2 т.
 • Допълнителни:​​​​
 1. Дете, чиито родители работят в близост до училището – 1т.
 2. Дете с увреждания/ със СОП/ – 1 т.

 

  

 

 

Прикачени документи

График V клас - Приложение 1
Заявление за целодневно обучение 5 клас 2024/2025
Заявление за подаване прием 5 клас 2024/2025
Заявление за записване 5 клас 2024/2025
Допълнителни документи за приема в пети клас през учебната година 2024/2025
График за прием V- ти клас 2024/2025
Заповед директор план-прием 2024/2025 година
Прием ученици 2024 - 2025 брошура
Списък на класираните ученици в I класиране - прием 5 клас 2023/2024г.
Допълнителни документи за прием в пети клас през учебната 2023 / 2024 г.
Декларация за личните данни
Заявление целодневно обучение 2023-2024
Заявление за записване в 5 клас 2023-2024
Заявление подаване на документи 5 клас 2023-2024
График на дейностите за прием на ученици в пети клас за учебната 2023/2024 година
Брошура прием 2023-2024 учебна година.
Заповед УПП на СУ "Никола Войводов"
Списък със задължителна литература за 5. клас
Списък на класираните ученици за V клас на учебната 2022/2023 година
График на дейностите за прием в ПЕТИ клас 2022-2023 г.
Заявление за ПЕТИ клас 2022-2023 г.
Допълнителни документи прием 2022 - 2023 г.
Заповед № 788 / 17.03.2022 г. за Училищен план-прием на СУ "Никола Войводов"
Свободни места 5 клас
График прием 5 клас 2021 година
Класирани ученици 5 клас за учебната 2021 2022
Заявление 5 клас 2021 2022
Прием 5 ти клас 2021-2022
Брошура прием 5 клас 2021 год.
Актуални новини
БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от
Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици - СУ Никола Войводов - Враца

Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици

До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си
Ден на отворените врати в РУО - Враца. - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на отворените врати в РУО - Враца.

Денят на отворените врати вече е към края си. Преизпълнени сме от разнообразните преживявания и най-вече от