Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Училище посланик на Европейския парламент

Изпълнение на Програма „Училище посланик на Европейския парламент” 

    През 2018/2019 година ученици от гимназиален етап участваха в Програмата „Училище посланик на Европейския парламент“, ръководени от г-жа Петя Николова и Галина Ганева. Участниците представяха своето училище като място, където европейските ценности са облик и приоритет.

  Младшите посланици организираха и планираха свои изяви, участваха в общински, областни и национални форуми с членове на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия. Тези събития популяризираха дейността на ЕП, като институция, чрез която гражданите могат да изявяват своята позиция. Инициативите провокираха участниците свободно да задават въпроси и да предлагат решения. Посланическите дейности ни научиха да изслушваме и дебатираме, да работим в екип, да планираме, да сме отговорни, единни и сплотени!  За творческото си участие, посланиците от СУ „Никола Войводов“ бяха класирани сред 15-те български училища получили най-висок общ резултат по време на мониторинга.

  Поставено бе началото на няколко водещи инициативи: изготвяне на европейски информационен кът, проект за разделно събиране на отпадъци в коридорите, засаждане на дръвче в къщата –музей Никола Войводов, инициатива за подновяване площадката по БДП в двора на училището, популяризиране на училищните дейности и представяне на мита за Европа и Зевс в детските градини на територията кв. „Дъбника“ и др.

  Младшите посланици имаха творчески инициативи в отпразнуването на Деня на жената и националните празници, а в Деня на Европа бе открита изложба с рисунки на ученици.  В партньорство с информационен център „Европа Директно“ те се включиха в различни събития и градски инициативи, по време на които бяха осъществени интересни контакти.

 Чрез участие със собствен щанд в благотворителните базари за Коледа и Баба Марта, посланиците на ЕП проявиха съпричастност към свои съученици в неравностойно положение. Така те изразиха своето отношение към една основна европейска ценност - солидарността.

 


Програма „Училище посланик на Европейския парламент”

   Oбразователната програма „Училище посланик на Европейския парламент” е насочена към ученици от средни и професионални училища.

 Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

  Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

 Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, получават информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и се запознават с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

  Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище, който се избира от самото училище. За тези преподаватели са осигурени встъпително и задълбочено обучения за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, за това как да се преподава по въпроси, свързани с ЕС, и други подобни теми. Освен това на учителите са предоставени специализирани учебни материали, до които ще имат достъп единствено участниците в Програмата.

  Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно на място или от разстояние. При посещение на място може да присъства и служител на Бюрото на Европейския парламент. По време на посещението, в разговори със старшите и младшите посланици ще се определи до каква степен участващото училище е изпълнило основните критерии за придобиване на статут на „Училище посланик на Европейския парламент“. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, който може да бъде изложен на видно място в сградата на училището. Посланиците получават сертификати за своето участие.

 Всички участващи в Програмата училища, старши и младши посланици получават достатъчно количество общи и специализирани информационни материали. На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели ще бъдат поканени да участват в организирани в Брюксел семинари.

 

Актуални новини
Европейския ден на езиците - СУ Никола Войводов - Враца

Европейския ден на езиците

Днес, 26.09.2023 г., учители по английски език, заедно с ученици от СУ „Никола Войводов”
Ден на Независимостта на България - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на Независимостта на България

Ученици от VIII и III класове, заедно със свои учители,  участваха в тържеството по случай
Проект Образование за утрешния ден 2023 - СУ Никола Войводов - Враца

Проект Образование за утрешния ден 2023

През  учебната 2023 завърши обучението на две групи: "Дигитални създатели и разработка на игри" и "Знам