Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Училище посланик на Европейския парламент

 Европейски посланици

Учениците, Европейски посланици,  от 9.а, 10.а, и 11.а класове на СУ „Никола Войводов“, гр.Враца, присъстваха на Дебат: „Гласувай за бъдещето на Европа и значимостта на участието в изборите за Европейски парламент“.

Събитието се организира от Европейски информационен център „Европа директно“ – Враца. Целта на Дебата беше да се подчертае важността на гласуването за Европейски парламент и да се насърчат младите хора и гражданите да гласуват на 9 юни 2024 г.

Специален говорител на Дебата беше г-жа Деница Симеонова, в качеството и на заместник-председател на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната в Народното събрание. Тя разказа за работата си в Народното събрание като заместник-председател на Комисията, за значимостта на участието на гражданите и младите хора в изборите за Европейски парламент и отговори на поставените от участниците в залата въпроси. 

         

 


Посланици на Европейския парламент от СУ „Никола Войводов“ – Враца посетиха ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца  

Посланици на Европейския парламент от СУ „Никола Войводов“ – Враца посетиха ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца, където бе организирана интерактивна среща на тема „Европа – по-добре заедно !“ .

 На Европейския съюз бе погледнато от три различни ъгъла, използвайки учебния комплект, разработен от Генерална дирекция „Комуникации“:

  1. История и географията на Европейския съюз, европейска интеграция;           
                                                                                                     
  2. Работа на институциите, европейското гражданство, членство в Еврозоната и Шенген;
  3. Нашето ежедневие като европейски граждани - качество на водата и храната, защита на децата в социалните мрежи и др.                         

Ученици от СУ "Никола Войводов", участваха в мероприятието Чайна "Европа" 

Като част от Програмата за училища ― посланици на Европейския парламент, учениците от СУ „Никола Войводов”: Стефани Димитрова от 7.г клас, Виктория Белотинска и Виктория Павликова от 9.а клас, Георги Стояновски от 10. а клас, Красимира Тодорова, Цветина Димитрова и Марио Маринчев от 11. а клас, участваха на 29.06.2022 г. в мероприятието Чайна „Европа”, организирано за първи път от Европа Директно, в партньорство с Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца. Учениците имаха възможността да си наемат „живи книги” – пътник изследовател, ангажиран европеец, социален предприемач, доброволец и др. и да разговарят с тях на различни европейски теми, пречупени през личната им житейска история.

              

 

 


ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца поддържа активни контакти с училищата

На 24 февруари ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца гостува на СУ „Никола Войводов“, Враца – училище, което продължава традицията на Училище посланик на Европейския парламент. Експертите на Центъра участваха в подготвеното от посланиците на европейския парламент обучение на тема "Европейски съюз - държави членки, факти и начин на работа ". С помощта на техния ръководител г-н Марио Коцев, по интерактивен и атрактивен начин учениците от 7-ми до 11-ти клас на училището откриха държавите членки на ЕС от едноименната игра и преминаха през въпросите, свързани с историята на ЕС.

EUROPE DIRECT Враца поддържа активни контакти с училищата в областите Враца и Монтана и насърчава използването на официални учебни материали на ЕС, като тези, които се съдържат в Къта за обучение, уебсайта на Парламента за образование и обучение и всички други подготвени официални материали от институциите на ЕС      .             


Изпълнение на Програма „Училище посланик на Европейския парламент” 

    През 2018/2019 година ученици от гимназиален етап участваха в Програмата „Училище посланик на Европейския парламент“, ръководени от г-жа Петя Николова и Галина Ганева. Участниците представяха своето училище като място, където европейските ценности са облик и приоритет.

  Младшите посланици организираха и планираха свои изяви, участваха в общински, областни и национални форуми с членове на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия. Тези събития популяризираха дейността на ЕП, като институция, чрез която гражданите могат да изявяват своята позиция. Инициативите провокираха участниците свободно да задават въпроси и да предлагат решения. Посланическите дейности ни научиха да изслушваме и дебатираме, да работим в екип, да планираме, да сме отговорни, единни и сплотени!  За творческото си участие, посланиците от СУ „Никола Войводов“ бяха класирани сред 15-те български училища получили най-висок общ резултат по време на мониторинга.

  Поставено бе началото на няколко водещи инициативи: изготвяне на европейски информационен кът, проект за разделно събиране на отпадъци в коридорите, засаждане на дръвче в къщата –музей Никола Войводов, инициатива за подновяване площадката по БДП в двора на училището, популяризиране на училищните дейности и представяне на мита за Европа и Зевс в детските градини на територията кв. „Дъбника“ и др.

  Младшите посланици имаха творчески инициативи в отпразнуването на Деня на жената и националните празници, а в Деня на Европа бе открита изложба с рисунки на ученици.  В партньорство с информационен център „Европа Директно“ те се включиха в различни събития и градски инициативи, по време на които бяха осъществени интересни контакти.

 Чрез участие със собствен щанд в благотворителните базари за Коледа и Баба Марта, посланиците на ЕП проявиха съпричастност към свои съученици в неравностойно положение. Така те изразиха своето отношение към една основна европейска ценност - солидарността.

 


Програма „Училище посланик на Европейския парламент”

   Oбразователната програма „Училище посланик на Европейския парламент” е насочена към ученици от средни и професионални училища.

 Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

  Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

 Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, получават информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и се запознават с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

  Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище, който се избира от самото училище. За тези преподаватели са осигурени встъпително и задълбочено обучения за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, за това как да се преподава по въпроси, свързани с ЕС, и други подобни теми. Освен това на учителите са предоставени специализирани учебни материали, до които ще имат достъп единствено участниците в Програмата.

  Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно на място или от разстояние. При посещение на място може да присъства и служител на Бюрото на Европейския парламент. По време на посещението, в разговори със старшите и младшите посланици ще се определи до каква степен участващото училище е изпълнило основните критерии за придобиване на статут на „Училище посланик на Европейския парламент“. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, който може да бъде изложен на видно място в сградата на училището. Посланиците получават сертификати за своето участие.

 Всички участващи в Програмата училища, старши и младши посланици получават достатъчно количество общи и специализирани информационни материали. На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели ще бъдат поканени да участват в организирани в Брюксел семинари.

 

Актуални новини
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от
Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици - СУ Никола Войводов - Враца

Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици

До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си
Ден на отворените врати в РУО - Враца. - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на отворените врати в РУО - Враца.

Денят на отворените врати вече е към края си. Преизпълнени сме от разнообразните преживявания и най-вече от