Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Училище посланик на Европейския парламент

 

През 2018/2019 година ученици от гимназиален етап участваха в Програмата „Училище посланик на Европейския парламент“, ръководени от г-жа Петя Николова и Галина Ганева. Участниците представяха своето училище като място, където европейските ценности са облик и приоритет.

Младшите посланици организираха и планираха свои изяви, участваха в общински, областни и национални форуми с членове на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия. Тези събития популяризираха дейността на ЕП, като институция, чрез която гражданите могат да изявяват своята позиция. Инициативите провокираха участниците свободно да задават въпроси и да предлагат решения. Посланическите дейности ни научиха да изслушваме и дебатираме, да работим в екип, да планираме, да сме отговорни, единни и сплотени!  За творческото си участие, посланиците от СУ „Никола Войводов“ бяха класирани сред 15-те български училища получили най-висок общ резултат по време на мониторинга.

Поставено бе началото на няколко водещи инициативи: изготвяне на европейски информационен кът, проект за разделно събиране на отпадъци в коридорите, засаждане на дръвче в къщата –музей Никола Войводов, инициатива за подновяване площадката по БДП в двора на училището, популяризиране на училищните дейности и представяне на мита за Европа и Зевс в детските градини на територията кв. „Дъбника“ и др.

Младшите посланици имаха творчески инициативи в отпразнуването на Деня на жената и националните празници, а в Деня на Европа бе открита изложба с рисунки на ученици.  В партньорство с информационен център „Европа Директно“ те се включиха в различни събития и градски инициативи, по време на които бяха осъществени интересни контакти.

Чрез участие със собствен щанд в благотворителните базари за Коледа и Баба Марта, посланиците на ЕП проявиха съпричастност към свои съученици в неравностойно положение. Така те изразиха своето отношение към една основна европейска ценност - солидарността.

 

 

 

 

 

 


Oбразователната програма „Училище посланик на Европейския парламент” е насочена към ученици от средни и професионални училища.

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, получават информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и се запознават с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище, който се избира от самото училище. За тези преподаватели са осигурени встъпително и задълбочено обучения за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, за това как да се преподава по въпроси, свързани с ЕС, и други подобни теми. Освен това на учителите са предоставени специализирани учебни материали, до които ще имат достъп единствено участниците в Програмата.

Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно на място или от разстояние. При посещение на място може да присъства и служител на Бюрото на Европейския парламент. По време на посещението, в разговори със старшите и младшите посланици ще се определи до каква степен участващото училище е изпълнило основните критерии за придобиване на статут на „Училище посланик на Европейския парламент“. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, който може да бъде изложен на видно място в сградата на училището. Посланиците получават сертификати за своето участие.

Всички участващи в Програмата училища, старши и младши посланици получават достатъчно количество общи и специализирани информационни материали. На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели ще бъдат поканени да участват в организирани в Брюксел семинари.

 

Актуални новини
Конкурс за стипендианти OPPORTUNITY FUNS ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС - СУ Никола Войводов - Враца

Конкурс за стипендианти OPPORTUNITY FUNS ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС

Уважаеми ученици, Държавният департамент на САЩ, Посолството на САЩ в България и Българо-американската
Демонстрация на най-съвременна образователна технология в СУ Никола Войводов - СУ Никола Войводов - Враца

Демонстрация на най-съвременна образователна технология в СУ Никола Войводов

  Една от последните иновации в образованието – системата „Умен чин”, беше