Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Прием в осми клас

 

 

 

 

 

     

 

 

    


 

 

 

 

Прикачени документи

Ред и процедура за насочване за обучение в VІІІ през учебната 2024/2025 г. на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образован
Държавен план-прием 8 ми клас 2024/2025 год.
Г Р А Ф И К за работа на областната комисия по приемането на учениците в VIII клас за учебната 2024/2025 г.
График прием 8 клас 2024/2025
Заповед -График на дейностите по приемането на учениците 2024
График за прием 2023/2024
Паралелки за прием 2023/2024
Какво е важно да се знае при подаване на документите за участие в класиранията за прием в VІІІ клас?
График прием 8 клас 2023/2024 година
Заповед № РД09-891/24.04.2023 г. на министъра на образованието и науката, с която се изменя и допълва заповед № РД09-4061/30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас
Заповед № РД09-4061/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката
Презентация за Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година
Брошура прием 2023-2024 учебна година.
ИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС, И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
Подаване на документи за кандидатстване онлайн за учебната 2022/2023 г.
Училища- гнезда за прием на документи за кандидатстване в VIII клас
Заповед за определяне графика на прием през 2022
План-прием за 8 клас 2022/2023 г
Паралелки - държавен план-прием
Онлайн подаване на заявление за прием след 7 клас
Заявление за участие в прием първи етап (трети) етап на класиране след 7 клас
Заповед на МОН 2021
Заповед на РУО - Враца
Информация на вниманието на учениците, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС, и техните родители
Държавен план-прием Заповед 2021 2022
Презентация за прием 8 клас през 2021 г
Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от