Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

НП по фонд Земеделие схема "Училищно мляко" и НП по фонд Земеделие схема "Училищен плод"

 

 Грижата за здравето на децата е основополагащо начало. Това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод”  и "Училищно мляко" в СУ "Никола Войводив" - град Враца. 

 Общата цел на схемата за предлагане на плодове и мляко в училището е трайно да се увеличи делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора на плодовете и зеленчуците, както и да развие навиците им за здравословно хранене. В България над 20% от децата имат наднормено тегло, като над 14 на сто от тях имат свръхтегло, а между 6 и 7% страдат от затлъстяване. Основна превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред децата трябва да бъде ежедневната консумация на разнообразни зеленчуци, плодове и млечни продукти.

 Консумацията на пресни плодове и зеленчуци и качествени мляко и млечни продукти доставят на организма витамини, минерали и хранителни вещества, които са необходими за развитието на подрастващия организъм. Възпитаването на навици и поведение при децата започва от ранна детска възраст, в семейната среда, като изграждането на осъзнати хранителни предпочитания започва след 3-тата - 4-тата година, когато детето има възможност самостоятелно да направи своя информиран избор на храна.

 Схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата подпомага приема на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето, да се повиши в дългосрочен план консумацията на плодове и зеленчуци сред децата, да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици, които децата да запазят и като възрастни. 

 Това е инвестиция, която в бъдеще ще спомогне за намаляване на разходите за здравеопазване, произтичащи от небалансирано хранене, както и ще осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве.

 За поредна година СУ "Никола Войводив" - град Враца се включи в схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа по проект на Държавен фонд „Земеделие“. Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката.  Качеството на храните е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност.

                                                          

 

 

Актуални новини
Нови технологии - СУ Никола Войводов - Враца

Нови технологии

Представители на Сдружение "Технократи" провокираха изобретателността, любопитството и въображението на
Европейски стандарти в обучението по икономическа информатика - СУ Никола Войводов - Враца

Европейски стандарти в обучението по икономическа информатика

Приключи първоначалният подбор на ученици желаещи да участват в проект „Европейски стандарти в
Народно читалище Развитие Ви канят... - СУ Никола Войводов - Враца

Народно читалище Развитие Ви канят...

  Предоставям Ви поканата и регламента на инициативата, в която чрез участието на децата и учениците
Поднасяне на венец пред паметника на Васил Левски - СУ Никола Войводов - Враца

Поднасяне на венец пред паметника на Васил Левски

На 19-ти февруари 2024 година ученици от Средно училище "Никола Войводов" поднесоха венец пред паметника на