Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Квалификация

На 26.03.2024г., в СУ „Никола Войводов“, се проведе обучение за работа с  приложение за дигитално оценяване на учениците. Включиха се 55 учители.  Обучител беше създателя на приложението СмарТест – Александър Попов.

Всеки учител направи своя регистрация в приложението. Бяха демонстрирани голям брой функционалности, подкрепени с практически упражнения, примери за конструиране на различни тестове, приложими в  процеса на преподаване.

Приложението СмарТест ще се използва активно от учителите, чрез платения годишен училищен абонамент.

Към приложението:  https://www.smartest.bg/

 


 

Средно училище „Никола Войводов“ работи по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“.

Участва като самостоятелен възложител по Дейност 3.4: Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

Квалификация по Дейност 3.4. на тема „Виртуално вдъхновени в дигиталните класни стаи – виртуална учебна среда, VR, AR и още новости“ се проведе на 18-19.11.2023 г, изнесено, в гр. Етрополе. Обучител Доротея Божинова от "Ню Едюкейшън Център" ЕООД представи темата пред 18 учители, разкривайки новостите в дигиталното образование и възможностите за прилагането им в реална  учебна среда чрез ресурсите на „Дигитална раница“ и платформата Mozabook.  

                                                                                                          

 


На 17-18.06.2023г. се проведе  обучение на педагогическите специалисти от СУ „Никола Войводов“ по тема от календарния план за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година. 

Взеха участие 45 учители.

Темата: STEM и STEAM обучението в предучилищното и училищно образование“. Една добра  възможност за развиване  на дигиталното образование  и на един нов, съвременен и модерен подход в обучителния процес. Темата беше представена от Стефан Стойов, лектор на  Център „Щастие“.

Обучението завършва с присъждане на 2 квалификационни кредити.

 

                                    

 


На 5 април 2023 година 20 учители от СУ „Никола Войводов“ преминаха обучение на тема: Основи на дигиталната геймификация в образованието. Лектор на обучението бе Елица Бакалова обучител към обучителна организация      “Орак – Инженеринг” ЕООД. Темата на обучението е много актуална и цели да покаже на преподавателите различни приложения и дигитални ресурси, чрез които те да направят процеса на обучение не само интересен, но и ефективен, носещ трайни знания и умения у учениците.

Учителите се научиха как да ангажират своите ученици в часовете както за упражнения, така и за нови знания, прилагайки нов образователен модел, отговарящ на изискванията на съвременното образование. Всеки преподавател подготви свой дигитален ресурс и се сдоби с 1 квалификационен кредит.

 

 


Дигитална раница – път към съвременното обучение

 На 3 април учителите от СУ „Никола Войводов“ участваха в обучение на тема: Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание. Целта бе да се запознаят с функциите на платформата Дигитална раница - единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание на МОН, разработена по проект „Образование за утрешния ден“. Платформата е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Освен това дава възможност на учителите да публикуват и разработени от самите тях дигитални уроци. Хубавото е, че служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

 Част от обучението включи и запознаването с дигиталното съдържание на Mozaik - видеа, 3D модели и анимации, които допълват ресурсите, използвани в учебните часове  или напълно ги заместват по много интересен начин чрез дигитализация и интерактивност. Това превръща платформата в изключително удобен начин за реализиране на съвременни уроци в час, по проект или в групи Занимания по интереси.

 Ефектното интерактивно съдържание и вградените илюстративни и виртуални лабораторни приложения помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания, а интерактивността ги прави ценен инструментариум в усвояване на абстрактните понятия и явления.

 Възможностите и функционалностите, които платформата „Дигитална раница“ предлага, са наистина богат и съвременен ресурс по пътя към дигиталното образование, а учителите на СУ „Никола Войводов“, повишавайки квалификацията си, показват готовност да бъдат част от един модерен подход в образованието.

 

           

    

Моменти от квалификация на учителите от СУ "Никола Войводов", проведена през септември 2022 година на тема "Успешно взаимодействие между училището и семейството. Реална картина, възможности за развитие, техники за позитивна комуникация"

 

 


 

Днес, 05.06.2022 г. 21 учители от СУ "Никола Войводов" участваха в обучение на тема: "Мотивация. Екипност. Лидерство". Темата е част от календарния план за квалификационната дейност към СУ "Никола Войводов" - гр. Враца за учебната 2021/2022 година.Темата беше представена от г-жа Ирена Соколова, преподавател към НЦПКПС - гр. Банкя. 

 


План за квалификация на педагогическите специалисти 2022-2023 год.

График - обучения, квалификация на педагогическите специалисти 2022 г. 

План за квалификация на педагогическите кадри 2021-2022 г.

 

Актуални новини
За зрелостниците положили ДЗИ - СУ Никола Войводов - Враца

За зрелостниците положили ДЗИ

 Заповед на директора, запознаване с резултатите от ДЗИ - прочети от
По стъпките на Христо Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

По стъпките на Христо Ботев

СУ ,,Никола Войводов" изпрати представителна група от скаутска дружина ,,Соколите" за участие в 76-ти НТП по
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от