Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Квалификация

Дигитална раница – път към съвременното обучение

 На 3 април учителите от СУ „Никола Войводов“ участваха в обучение на тема: Дигитална раница – път към съвременното обучение. Създаване на учебно съдържание. Целта бе да се запознаят с функциите на платформата Дигитална раница - единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание на МОН, разработена по проект „Образование за утрешния ден“. Платформата е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Освен това дава възможност на учителите да публикуват и разработени от самите тях дигитални уроци. Хубавото е, че служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

 Част от обучението включи и запознаването с дигиталното съдържание на Mozaik - видеа, 3D модели и анимации, които допълват ресурсите, използвани в учебните часове  или напълно ги заместват по много интересен начин чрез дигитализация и интерактивност. Това превръща платформата в изключително удобен начин за реализиране на съвременни уроци в час, по проект или в групи Занимания по интереси.

 Ефектното интерактивно съдържание и вградените илюстративни и виртуални лабораторни приложения помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания, а интерактивността ги прави ценен инструментариум в усвояване на абстрактните понятия и явления.

 Възможностите и функционалностите, които платформата „Дигитална раница“ предлага, са наистина богат и съвременен ресурс по пътя към дигиталното образование, а учителите на СУ „Никола Войводов“, повишавайки квалификацията си, показват готовност да бъдат част от един модерен подход в образованието.

 

           

    

Моменти от квалификация на учителите от СУ "Никола Войводов", проведена през септември 2022 година на тема "Успешно взаимодействие между училището и семейството. Реална картина, възможности за развитие, техники за позитивна комуникация"

 

 

 

Днес, 05.06.2022 г. 21 учители от СУ "Никола Войводов" участваха в обучение на тема: "Мотивация. Екипност. Лидерство". Темата е част от календарния план за квалификационната дейност към СУ "Никола Войводов" - гр. Враца за учебната 2021/2022 година.Темата беше представена от г-жа Ирена Соколова, преподавател към НЦПКПС - гр. Банкя. 

 

План за квалификация на педагогическите специалисти 2022-2023 год.

График - обучения, квалификация на педагогическите специалисти 2022 г. 

План за квалификация на педагогическите кадри 2021-2022 г.

 

Актуални новини
Европейския ден на езиците - СУ Никола Войводов - Враца

Европейския ден на езиците

Днес, 26.09.2023 г., учители по английски език, заедно с ученици от СУ „Никола Войводов”
Ден на Независимостта на България - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на Независимостта на България

Ученици от VIII и III класове, заедно със свои учители,  участваха в тържеството по случай
Проект Образование за утрешния ден 2023 - СУ Никола Войводов - Враца

Проект Образование за утрешния ден 2023

През  учебната 2023 завърши обучението на две групи: "Дигитални създатели и разработка на игри" и "Знам