Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Правилници, стратегия, програми

Правила за вътрешно подаване на сигнали в СУ "Никола Войводов" - гр. Враца

Графици ВТОРИ срок на учебната 2022 / 2023 година - прогимназиален и гимназиален етап

Графици ВТОРИ срок на учебната 2022 / 2023 година - начален етап

Седмично разписание - втори срок 2022-2023г

График СФО - Актуализиран за януарска сесия 2022-2023г

График за класни и контролни работи I срок на учебната 2022-2023г

Графици СФО 2022-2023г

Училищна програма за подкрепа личностно развитие 2022-2023г

Училищна програма за качеството на образованието 2022-2023г

Училищна политика за подкрепа на ГЗЕИО 2022-2023г

Училищни правила за действие в случай на тормоз 2022-2023г

Стратегия 2022-2023г

Спортен календар 2022-2023г

Седмично разписание -първи срок 2022-2023

Програма равни възможности и уязвими групи 2022-2023г

Програма превенция, ранно напускане и мерки задържане ученици 2022-2023г

Програма по гражданско и здравно образование V-VII клас 2022-2023г

Програма по гражданско и здравно образование VIII-XII клас 2022-2023г

Програма по гражданско и здравно образование I-IV клас 2022-2023г

Правилник за пропускателния режим в училище 2022-2023г

Правилник за дейността на училището 2022-2023г

Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023г

Правилник БУВОТ 2022-2023г

Правила за достъп до обществена информация 2022-2023г

План за квлификационна дейност 2022-2023 г

План-Програма за действие по БДП 2022-2023г

План професионално ориентиране 2022-2023г

План превенция противообществени прояви на учениците

План Педагогически съвет 2022-2023г

План за справяне с тормоза по механизма 2022-2023г

План за действие при усложнена зимна обстановка 2022-2023г

План за дейността на училището 2022-2023г

Етичен кодекс на УО 2022-2023г

Вътрешни правила за организация и управление чов.ресурси 2022-2023г

Графици ПЪРВИ срок на учебната 2022 / 2023 година - прогимназиален и гимназиален етап

Графици ПЪРВИ срок на учебната 2022 / 2023 година - начален етап

Училищен учебен план - гимназиален етап 2022/2023 година

Училищен учебен план - прогимназиален етап 2022/2023 година

Училищен учебен план - начален етап 2022/2023 година

Организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година

Разпределение на класните стаи в СУ "Никола Войводов"

 

Прикачени документи

Заповед № 998/06.04.2023г. - пролетна ваканция
Заповед № 900/20.03.2023г. - обявяване на 03.04.2023 г. за неучебен ден
Заповед № 739/26.01.2023 г. - Допускане на външни лица в сградата на СУ "Никола Войводов"
Заповед № 646 / 18.01.2023 г. - обявяване на 19.01.2023 г. за неучебен ден
Графици СФО 2021
Правила за достъп до обществена информация по ЗДОИ
Отчет по ЗДОИ за 2020 год
Правилник за пропускателния режим в училище
Заповед за носене на маски и пропускателен режим
Правила за работа и обучение в електронна среда 2020
График самостоятелна форма м. Май
Заповед за организация на дните от 13.04.2020 г. до 16.04.2020
СТАНОВИЩЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ЗАПОВЕД УПП 2020-2021
Заповед за режим на работа 25.03.2020
Организация-работа в извънредно-положение
График класни и контролни ІІ срок
Графици прогимназиален и гимназиален етап
Родителски срещи ІІ срок
Графици ІІ срок
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ
Утвърден Държавен план-прием VІІІ клас  2019/2020 
Дъжавен план-прием в Община Враца VІІІ клас 2019/2020
Актуални новини
Ученици от Средно училище Никола Войводов раздадоха флаери - СУ Никола Войводов - Враца

Ученици от Средно училище Никола Войводов раздадоха флаери

По случай първи юни – Ден на детето, Ден на Враца, и по повод зачестилите напоследък
Скаутите на "Никола Войводов" поемат отново по стъпките на Ботев - СУ Никола Войводов - Враца

Скаутите на "Никола Войводов" поемат отново по стъпките на Ботев

С увереност, че ще успеят да се справят с изпитанията, учениците от СУ" Н.Войводов" поемат по
Заслужено признание от РУО Враца - СУ Никола Войводов - Враца

Заслужено признание от РУО Враца

Заслужено признание от РУО Враца за положения труд от учителките и ученичката. Дея Ивова