Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Педагогически персонал

 НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Анелия Цветанова Илиева  - старши учител, начален етап на образование
Виолета Младенова Георгиева   - старши учител, начален етап на образование
Дафина Николова Саравска  - главен учител, начален етап на образование
Вероника Петрова Спасова  - старши учител, начален етап на образование
Илонка Кирилова Савова  - старши учител, начален етап на образование
Галя Веселинова Илиева  - старши учител, начален етап на образование
Павлина Илиева Тодорова-Каменова  - старши учител, начален етап на образование
Даниела Тодорова Лилова  - старши учител, начален етап на образование
Йордан Борисов Иванов  - старши учител, начален етап на образование
Здравка Тинчева Георгиева  - старши учител, начален етап на образование
Петя Филипова Спасова  - главен учител, начален етап на образование
Янита Димитрова Раденкова-Цоновска  - старши учител, начален етап на образование
Евгений Стефанов Карталов  - старши учител, начален етап на образование
Милена Цветанова Дамянова  - старши учител, чужд език в начален етап на образование
Илиана Цветанова Ценова  - старши учител, чужд език в начален етап на образование
Емилия Йорданова Христова  - старши учител, начален етап на образование
Ралица Детелинова Христова  - старши учител, начален етап на образование
Габриела Сашева Йорданова  - учител, начален етап на образование
Светлана Томова Трифонова  - старши учител, начален етап на образование
Катя Минчева Тошева  - старши учител, начален етап на образование
Петър Тихомиров Кирилов  - учител, начален етап на образование
Антоанета Венциславова Бумбовска  - старши учител, начален етап на образование
Нина Димитрова Илиева  - старши учител, начален етап на образование
Георги Тихомиров Иванов  - учител, начален етап на образование
Мирослав Михайлов Пойчев - старши учител, начален етап на образование
Снежана Димитрова Йорданова  - старши учител, начален етап на образование
Теодора Ивова Илиева  - учител, начален етап на образование 
Неда Красимирова Баръмова  - учител, начален етап на образование 
Клара Людмилова Дамянова  - учител, начален етап на образование  
Мариела Върбанова Митова - старши учител, начален етап на образование
Виктория Николаева Цветанова - учител, начален етап на образование 
Ваня Калинчева Георгиева - учител, начален етап на образование 
Велислава Руменова Димчева - учител, начален етап на образование 
Светла Димчева Младенова - учител, начален етап на образование 
Анелия Дамаскинова Николова - старши учител, начален етап на образование
   

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Галина Любенова Димитрова  - старши учител по български език и литература
Петя Лазарова Николова  - главен учител по български език и литература
Цветелина Иванова Харалампиева  - старши учител по български език и литература
Стела Михайлова Стойчева  - учител по български език и литература
Виктория Огнянова Николова   - старши учител по български език и литература 
Надя Станимирова Тодорова - учител по български език и литература 
Натали Валериева Джикова

- учител по български език и литература, история и цивилизация

Павел Божидаров Павлов - учител по български език и литература, география

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Албена Георгиева Топашка  - старши учител по английски език
Красимира Славова Костадинова  - старши учител по английски език
Марио Красимиров Коцев  - старши учител по английски език
Цветелина Иванова Николова  - старши учител по английски език

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

Деница Валентинова Давидкова - учител по математика
Анета Ангелова Бранкова-Иванова  - старши учител по математика
Анета Нинова Христова  - старши учител по математика и физика
Диана Иванова Борисова - учител по математика
Тонислава Красимирова Ценова - учител по математика
Юлиянка Георгиева Цветанова - старши учител по информатика и информационни технологии
Даринка Стефанова Андонова-Костадинова  - главен учител по физика и информационни технологии
Мариела Христова Генова   - старши учител по икономически дисциплини

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ"

Луиза Христова Тозлушка  - старши учител по история и цивилизация
Галина Атанасова Ганева-Костадинова  - старши учител по география и икономика
Емилия Тодорова Тошева  - учител по история и цивилизация
Цветелина Петрова Иванова -Тошева - учител по история и георгафия

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

Катина Асенова Лалкова  - старши учител по биология
Ирен Николаева Иванова  - старши учител по химия и опазване на околната среда 
Гергана Людмилова Василева - учител по биология и английски език

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Емил Лъчезаров Димитров  - старши учител по музика
Цветелина Костадинова Иванова  - старши учител по музика
Валентин Георгиев Леков  - старши учител по изобразително изкуство
   

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ"

Георги Илиев Георгиев  - старши учител по физическо възпитание и спорт
Симеон Калинов Къчовски  - старши учител по физическо възпитание и спорт

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Пепа Милчова Фердинандова  - педагогически съветник 
Мариана Иванова Георгиева  - логопед
Калинка Цветанова Стоянова  - ресурсен учител
Виктория Недкова Митова  - ръководител направление ИКТ
Рени Филипова Георгиева - ръководител направление ИКТ

 

Актуални новини
Европейския ден на езиците - СУ Никола Войводов - Враца

Европейския ден на езиците

Днес, 26.09.2023 г., учители по английски език, заедно с ученици от СУ „Никола Войводов”
Ден на Независимостта на България - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на Независимостта на България

Ученици от VIII и III класове, заедно със свои учители,  участваха в тържеството по случай
Проект Образование за утрешния ден 2023 - СУ Никола Войводов - Враца

Проект Образование за утрешния ден 2023

През  учебната 2023 завърши обучението на две групи: "Дигитални създатели и разработка на игри" и "Знам