Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Stem център

Празник на буквите в I-ви  клас!

Всички букви зная!
Мога книжки да чета!
Най-голямата магия
съм научил на света!
 
 
                

             На 08.05.2024 г в STEM центъра на СУ "Никола Войводов" гост беше Денис Иванов, член на иноваторския екип създал биореактор от микроводорасли, подобряващ качеството на въздуха. На учениците от 7 б клас беше интересно да чуят информация за зараждането на идеята и реализирането на проекта, както и да го видят. Освен това обогатиха знанията си за водораслите и значението им за създаване на по-здравословна околна среда. Успяха да видят и клетките на водораслите под микроскоп. Всички се включиха в онлайн викторината по темата. Имаше и материална награда за победителя - Валентин Иванов.

         


 

   Днес 07.03.2024 год. пред учениците от V, VI и VII се изнесе обучение с лектор Калин Вазонов за правилното използване на 112.

           

 


Вълнуваща, интересна и много полезна среща със съвременни народни будители имаха днес учениците от СУ „Никола Войводов“ във Враца.
В навечерието на Деня на народните будители, в СУ „Никола Войводов“ на гости бяха проф. д-р Петър Берон и видния общественик Христо Илиев.
И домакините и гостите си тръгнаха впечатлени и удовлетворени от срещата.
Гидовете от 8.а клас посрещнаха гостите и с удоволствие им разказаха за историята, настоящето и бъдещите проекти на училището си. Те споделиха с проф. Берон, че училището им предоставя среда и възможности да се чувстват подготвени за новата дигитална реалност.
Гостите от своя страна сами се увериха в това след като разгледаха модерните кабинети в СТЕМ центъра на СУ „Никола Войводов“.
В емоционално тържество за народните будители се включиха проф. д-р Петър Берон и Христо Илиев, а после професорът имаше много истории за пътешествия, непознати култури, научни открития и т.н, но те не стигнаха на любознателните ученици и провокираха десетки въпроси, на които гостът изчерпателно им отговори.
Проф. д-р Берон лично подписа Рибния буквар на училищната библиотека, а после се отправи към биологичния отдел на STEM центъра, където беше посрещнат от седмокласници, имащи засилен интерес към биологията. Те бяха сформирали няколко екипа - на зоолозите, на ботаниците , на миколозите и на микробиолозите, в зависимост от биологичните обекти, които бяха на работните им маси. Екипът на зоолозите привлече вниманието на професора с препарирани членестоноги, събрани в района на град Враца.
Срещата приключи с покана към учениците да посетят заедно с проф. Берон Националния природонаучен музей.
 
   

 

 


Днес в СУ “Никола Войводов”, по случай Световния ден против тормоза в училище, се проведе беседа в VI “в” и “г” клас на тема “ Ден на розовата фланелка”.
Гост-лектори бяха специалисти от ЦОП- Враца: Нина Тодорова и Илиана Берчева.
              

Виртуална разходка в моето училище - 2024 година

  
Изготвил: Гергана Василева и ученици от 9 клас


Географско пътешествие из периодичната система

Ученици от 8 А клас, от група ЗИ „Млад химик“, ръководена от г-жа Ирен Иванова, проведоха бинарен урок на тема "Географско пътешествие из периодичната система". Те откриха връзката между множеството от атоми и йони, с каквито е изпълнена Вселената с наименования от географското пространство. Бяха представени осем от 118 -те елементи на периодичната система, които носят имената на държави, полуострови и градове: германий, франций, полоний, калифорний, рутений, скандий, нихоний и московий. Картата на света локализираше местата с които те се свързват, а презентация онагледи забавна информация за тези обекти. Гост на младите химици бе клубът от ЗИ "Географски хоризонти". Заниманието, преведено в СТЕМ центъра, бе посетено от директора на училището г-жа Сн. Каменова и зам. директора Кр. Кюрчева.

 

 

 

    

 

 


Учениците от 5 и 6 клас на СУ,, Никола Войводов , град Враца, присъстваха на инструктаж за бедствия и аварии!

 

              

 

  


 

Ученици от различни клубове се събраха с общ казус "Какво пречи на Враца да се превърне в привлекателен туристически център?"

СТЕМ центърът събра ученици от клубове "Млад химик", "Географски хоризонти" и "Приложна математика" около общ казус "Какво пречи на Враца да се превърне в привлекателен туристически център?". Резултатите от научните търсения бяха споделени по време на интердисциплинарна среща. Химиците представиха кои са замърсителите в региона, географите прибавиха и преките си наблюдения. Крайният резултат ще бъде изготвянето на маркетингова стратегия за развитие на региона.

 

 

                            446_2_b       

446_3_b

    446_1_b                                               446_4_b

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Средно училище „Никола Войводов“ завърши изграждането на своя СТЕМ център

„Дигитални създатели – науки на бъдещето”

 Кабинети по роботика, компютърно моделиране и природни науки са част от новоизградения STEM център в СУ „Никола Войводов“. Центърът „Дигитални създатели – науки на бъдещето“ бе открит от директорa на учебното заведение Снежанка Каменова на 11.05.2022 година.

 

Средно училище „Никола Войводов“ започва изграждането на свой СТЕМ център

„Дигитални създатели – науки на бъдещето”

 В началото на годината едно от най-големите училища в града под Околчица бе одобрено за финансиране в категория Голям проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда “ на МОН.

 Основното предназначение на STEM центъра ще бъде насочено към развиване на дигитални умения у учениците и ще спомага за практическата насоченост на часовете по специалните предмети, както и ще се превърне в място, където да се провеждат учебни часове от задължителната професионална подготовка във втори гимназиален етап.

 Промяната на физическата среда на една реална класна стая ще подкрепи ученето и творчеството в съвременна и модерна работна обстановка, убедени са от ръководството на училището.  Пространствата ще са обособени в няколко къта – за групова и индивидуална работа, за практическа дейност от тип мейкърспейс, както и ще са  подсигурени с високотехнологични устройства  - лаптопи, интерактивни дисплеи и дъски MULTI TOUCH, даващи възможност за динамична и гъвкава среда за работа и учене. Неслучайно центърът ще носи името „Дигитални създатели – науки на бъдещето“. Пространствата и мебелите в тях така ще се организират, че да предоставят непрекъсната възможност за промяна според нуждите и предназначението на часа и темата – чрез мобилност и интерактивност.

 Проектът предвижда и изграждането на още две физически пространства, предназначени за работа в часовете по природни науки, където по иновативен и интересен начин ще се търсят връзките между отделните дисциплини, ще се решават казуси и обществено значими проблеми, ще се дават решения с цел подобряване на социалната и обществената среда. Така у учениците ще се изграждат умения за учене през целия живот, както и умения за работа в екип, интеграция и сътрудничество. Ще се усвояват презентационни умения, ще се прилагат изследователският подход и творческата креативност. В специално оборудвани лаборатории ще се правят експерименти, ще се изследват процесите в земната кора, ще се наблюдават биологични и химични явления, ще се решават и прилагат физични и математически закони.

 В новоизградения СТЕМ център учениците ще имат на разположение и специално обособени места за отдих и игри, където да се забавляват, но и да черпят вдъхновение. Това ще превърне Центъра в уникално място в училището, където учениците ще се мотивират и усъвършенстват, превръщайки се в катализатор на учене, творчество и идеи.

 Едно от условията за изграждане на подобен тип образователно място е наличието на квалифициран преподавателски екип, който да насърчава и подкрепя учениците. Затова и училището ще осигури квалификационни курсове за учителите, участия в семинари, уебинари и програми, чрез които те ще се подготвят за работа в Центъра, ще предават уменията си на своите колеги и ще ги прилагат в часовете при работата си с учениците За целта се предвижда и изготвяне на специално учебно съдържание, отговарящо на нуждите и предназначението на Центъра.

 С това СУ “Никола Войводов“ дава своята сериозна заявка да се превърне в едно от най-модерното и предпочитано място за учене през следващите години.

 

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.). 

 

Защо е важна тази програма?

  • Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
  • Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот; 
  • Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
  • Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
  • Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

 

 

 

 

Актуални новини
БЮЛЕТИН  за безопасност  на движението по пътищата - СУ Никола Войводов - Враца

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата

БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътищата по случай 1 Юни -виж от
Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици - СУ Никола Войводов - Враца

Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици

До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си
Ден на отворените врати в РУО - Враца. - СУ Никола Войводов - Враца

Ден на отворените врати в РУО - Враца.

Денят на отворените врати вече е към края си. Преизпълнени сме от разнообразните преживявания и най-вече от