Средно училище "Никола Войводов" - Враца
Училището близо до вас!

Stem център

 

Ученици от различни клубове се събраха с общ казус "Какво пречи на Враца да се превърне в привлекателен туристически център?"

СТЕМ центърът събра ученици от клубове "Млад химик", "Географски хоризонти" и "Приложна математика" около общ казус "Какво пречи на Враца да се превърне в привлекателен туристически център?". Резултатите от научните търсения бяха споделени по време на интердисциплинарна среща. Химиците представиха кои са замърсителите в региона, географите прибавиха и преките си наблюдения. Крайният резултат ще бъде изготвянето на маркетингова стратегия за развитие на региона.

 

 

                            446_2_b       

446_3_b

    446_1_b                                               446_4_b

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Средно училище „Никола Войводов“ завърши изграждането на своя СТЕМ център

„Дигитални създатели – науки на бъдещето”

 Кабинети по роботика, компютърно моделиране и природни науки са част от новоизградения STEM център в СУ „Никола Войводов“. Центърът „Дигитални създатели – науки на бъдещето“ бе открит от директорa на учебното заведение Снежанка Каменова на 11.05.2022 година.

 

Средно училище „Никола Войводов“ започва изграждането на свой СТЕМ център

„Дигитални създатели – науки на бъдещето”

 В началото на годината едно от най-големите училища в града под Околчица бе одобрено за финансиране в категория Голям проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда “ на МОН.

 Основното предназначение на STEM центъра ще бъде насочено към развиване на дигитални умения у учениците и ще спомага за практическата насоченост на часовете по специалните предмети, както и ще се превърне в място, където да се провеждат учебни часове от задължителната професионална подготовка във втори гимназиален етап.

 Промяната на физическата среда на една реална класна стая ще подкрепи ученето и творчеството в съвременна и модерна работна обстановка, убедени са от ръководството на училището.  Пространствата ще са обособени в няколко къта – за групова и индивидуална работа, за практическа дейност от тип мейкърспейс, както и ще са  подсигурени с високотехнологични устройства  - лаптопи, интерактивни дисплеи и дъски MULTI TOUCH, даващи възможност за динамична и гъвкава среда за работа и учене. Неслучайно центърът ще носи името „Дигитални създатели – науки на бъдещето“. Пространствата и мебелите в тях така ще се организират, че да предоставят непрекъсната възможност за промяна според нуждите и предназначението на часа и темата – чрез мобилност и интерактивност.

 Проектът предвижда и изграждането на още две физически пространства, предназначени за работа в часовете по природни науки, където по иновативен и интересен начин ще се търсят връзките между отделните дисциплини, ще се решават казуси и обществено значими проблеми, ще се дават решения с цел подобряване на социалната и обществената среда. Така у учениците ще се изграждат умения за учене през целия живот, както и умения за работа в екип, интеграция и сътрудничество. Ще се усвояват презентационни умения, ще се прилагат изследователският подход и творческата креативност. В специално оборудвани лаборатории ще се правят експерименти, ще се изследват процесите в земната кора, ще се наблюдават биологични и химични явления, ще се решават и прилагат физични и математически закони.

 В новоизградения СТЕМ център учениците ще имат на разположение и специално обособени места за отдих и игри, където да се забавляват, но и да черпят вдъхновение. Това ще превърне Центъра в уникално място в училището, където учениците ще се мотивират и усъвършенстват, превръщайки се в катализатор на учене, творчество и идеи.

 Едно от условията за изграждане на подобен тип образователно място е наличието на квалифициран преподавателски екип, който да насърчава и подкрепя учениците. Затова и училището ще осигури квалификационни курсове за учителите, участия в семинари, уебинари и програми, чрез които те ще се подготвят за работа в Центъра, ще предават уменията си на своите колеги и ще ги прилагат в часовете при работата си с учениците За целта се предвижда и изготвяне на специално учебно съдържание, отговарящо на нуждите и предназначението на Центъра.

 С това СУ “Никола Войводов“ дава своята сериозна заявка да се превърне в едно от най-модерното и предпочитано място за учене през следващите години.

 

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.). 

 

Защо е важна тази програма?

  • Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
  • Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот; 
  • Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
  • Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
  • Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

 

 

 

 

Актуални новини
Географско пътешествие из периодичната система - СУ Никола Войводов - Враца

Географско пътешествие из периодичната система

  Ученици от 8 А клас, от група ЗИ „Млад химик“, ръководена от г-жа Ирен Иванова, проведоха
Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествие. - СУ Никола Войводов - Враца

Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествие.

С Резолюция на Генералната асамблея на ООН от 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва като
Проект "Образование за утрешния ден" - СУ Никола Войводов - Враца

Проект "Образование за утрешния ден"

На 18 и 19 ноември група учители от СУ „Никола Войводов“ взеха участие в обучение по проект
Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. - СУ Никола Войводов - Враца

Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие.

Ученици от 11. клас  на Средно училище „Никола Войводов“, през учебната 2023/2024 година ще